JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
IZVEDBA ZUNANJE REVIZIJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 05. 2024
Rekonstrukcije odseka LC 490033 - Dolenja vas vzhod OBČINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold Gradnje • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 05. 2024
Zunanja in prometna ureditev okolice objekta Osnovna šola Janka Kersnika Brdo OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica Gradnje • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 05. 2024
Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 05. 2024
Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev stavbe za potrebe PPOP Koper MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
BREZPREKINITVENI NAPAJALNI SISTEMI ZA TP POSTAJE ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 05. 2024
Dobava zunanjega vira ogljika KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Zbiranje odpadkov ter dobava embalaže za odpadke SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2024
Hidravlično uravnoteženje ogrevanja SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
Cestna in komunalna infrastruktura območja OPPN nad Postajo v Mirni Peči OBČINA MIRNA PEČ, Trg 2, 8216 Mirna Peč Gradnje • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 05. 2024
D-36/24 Recenzija PZI navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 05. 2024
Dobava službenih računalnikov ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 05. 2024
Redni letni servis in odprava morebitnih napak RTG naprav Smiths Heimann za pregled ročne in oddane prtljage potnikov ter naprave ION Scan za odkrivanje ostankov eksplozivov DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 05. 2024
Notranja oprema za 5 oddelčni vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, Videm 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 05. 2024
Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzpostavitev in zagotavljanje SIP govornih dostopov, št. 430-1710/2023 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2024
Kurilno olje ekstra lahko ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran - Ancarano Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 05. 2024
STORITVE SVETOVANJA NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Storitve osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja eTriaže NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 05. 2024
»Izvedba recenzije projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) ter tehnično svetovanje v fazi dopolnjevanja PZI in DZR« UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 05. 2024
Čiščenje poslovnih prostorov OI Ljubljana in Centrala za 24 mesecev SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!