JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Storitve vzdrževanja IKT 2024-2028 Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 07. 2024
STORITVE PREVOZOV (prevozi gibalno oviranih otrok) CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, Novi trg 43A, 1241 Kamnik Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 08. 2024
D-80/24 Postavitev dodatnih elementov za vodenje in zaščito motoristov na DC R1-219, odsek 1242 Bizeljsko-Brežice MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 08. 2024
JN 22/2024 LICENCE za ROI - Licence za programsko opremo za dostop do revizijskega orodja za inšpekcijo za 2-letno obdobje MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 08. 2024
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za leti 2025 in 2026 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 07. 2024
C-2/24; Rehabilitacija mostu čez Lahinjo (NM0135) na cesti R1-218/1212 v km 2.160 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Remont generatorja 1 v mHE Zadlaščica SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 07. 2024
Izvajanje storitev varovanja ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 07. 2024
Nabava, dostava in montaža računalniške, digitalne in IT opreme za projekt SVET DOŽIVETJA VODE OBČINA RADENCI, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci Blago • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 07. 2024
Storitve rednih prevozov šolskih otrok OSNOVNA ŠOLA ŽIRI, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 07. 2024
Vzdrževanje in podpora obstoječih jedrnih komunikacijskih naprav v državnem omrežju HKOM MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 08. 2024
Fizično in tehnično varovanje premoženja ter vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in sistemov za javljanje požara UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 08. 2024
Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2024 OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji Gradnje • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 07. 2024
TISKANJE, KUVERTIRANJE IN POŠILJANJE RAČUNOV TER DRUGIH TISKOVIN ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 08. 2024
Izdelava študije – Izračun parametrov potrebnih za analizo meritev 110 kV ozemljitvenega sistema DEM na HE Zlatoličje in HE Formin DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 07. 2024
NABAVA pH METRA S POTROŠNIM MATERIALOM UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 07. 2024
Hišniško – vzdrževalna dela ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 07. 2024
Najem agregata RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 08. 2024
Dobava in montaža opreme za strojne inštalacije v Vhodni zgradbi NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Medicinski kisik, medicinski plini in tehnični plini SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota Blago • Datum: 10. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 08. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!