JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Nakup, dobava in namestitev SIP licenc na snemalnih napravah Retia MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava električne energije za potrebe Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za obdobje od 1.10.2022 do 31.7.2023 KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21C, 2270 Ormož Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 08. 2022
Dobava in montaža igral za prenovo igrišča v Titovem parku - ponovitev postopka sklop 2 OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 08. 2022
Ureditev čistilnih naprav MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 09. 2022
»Redno vzdrževanje gozdnih cest v Občini Ribnica v letu 2022, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 08. 2022
Izgradnja večnamenskega igrišča v Pliskovici OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 08. 2022
Dobava električne energije z vzpostavitvijo DNS Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 09. 2022
VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA ZA NABAVO KURILNEGA OLJA Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 09. 2022
Dobava električne energije za ZGS za leti 2023 in 2024 po 14 sklopih. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 08. 2022
Obnova DV 2x110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2022
OPREMA ZA KUHINJE - TERMIČNI ELEMENTI IN OPREMA ZA POMIVANJE POSODE SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 09. 2022
Uporaba distribucijske platforme Biblos za oddaljeno izposojo e-knjig za domače branje v projektu »Vzpostavljanje modela uvajanja e-knjig v šolske knjižnice« MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper - Sklop 5 (OŠ Škofije) MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Vzdrževanje sistema Advance ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
PREVOZI DIALIZNIH BOLNIKOV ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 09. 2022
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK, Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 09. 2022
ZAVAROVALNE STORITVE ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA OBČINE ŠKOFJA LOKA IN NJENIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 09. 2022
Vzpostavitev, uvedba in vzdrževanje informacijske rešitve za elektronsko samonaročanje strank na storitve državnih organov MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2022
Izvajanje ekološkega monitoringa dimnih plinov in zraka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 09. 2022
Žlahtne zlitine ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 09. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!