JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Gradbena in montažna dela Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 01. 2023
Šolski prevozi v šolskem letu 2022/2023 OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik Storitve • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 12. 2022
Anycast 2022 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Storitve • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
SUKCESIVNA DOBAVA OKOLJU PRIJAZNO TOALETNO SANITARNEGA MATERIALA Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
DOBAVA ŠPORTNE OPREME ZA ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IN PREVZGOJNI DOM MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 12. 2022
Vzdrževanje programske opreme - Aplikativna oprema za ETL in podatkovne integracije AGENCIJA ZA ENERGIJO, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor Storitve • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 12. 2022
Strokovna podpora in izdelava strokovne podlage Utemeljitev odstopanja od okoljskih ciljev v skladu s 56. členom Zakona o vodah v postopku sprejemanja DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Storitve • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 12. 2022
UREDITEV PARKIRIŠČA ZA OBISKOVALCE TURISTIČNE VASI OLIMJE OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek Gradnje • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
Dobava prehodnih tirnic 2023 Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 12. 2022
Dobava zdravstveno potrošnega materiala za potrebe Doma upokojencev Podbrdo DOM UPOKOJENCEV Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
Dobava in odjem električne energije na lokaciji Dimičeva ulica 12, Ljubljana (ponovitev postopka) ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 12. 2022
PREUREDITEV SOB IN UREDITEV DODATNIH KOPALNIC DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj Gradnje • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
Izbira izvajalca gradenj za projekt: »Energetska prenova objekta Družbeni dom Prevalje« OBČINA PREVALJE, Trg 2A, 2391 Prevalje Gradnje • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 12. 2022
Izvedba GOI del za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija ID 1515 Kromberk VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica Gradnje • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 12. 2022
Gramoz in gramozni materiali v letu 2023 ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 12. 2022
Pocinkani vijaki, matice in podložke, kovinska oprema za strešna stojala ter ostala kovinska oprema za pritrjevanje ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 12. 2022
C-23/22; Vzdrževanje in posodobitve obstoječe spletne aplikacije za potrebe rednega vzdrževanja državnih cest za obdobje štirih let MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 6. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
DOBAVA KEMIKALIJ ZA ČISTILNO NAPRAVO CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 6. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 01. 2023
Licenčnina in vzdrževanje informacijskega sistema Recipe LEKARNA ORMOŽ, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož Storitve • Datum: 6. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!