JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Ročni nizko dvižni elektro viličar POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2021
PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE HOTIZA OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG, Glavna ulica 20, 9220 Lendava - Lendva Gradnje • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 10. 2021
Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2021
Nakup službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, Mestni trg 2, 1230 Domžale Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 10. 2021
VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJE INFORMACIJSKE REŠITVE IFSS (Integral Financial Supervisory System) AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg republike 3, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2021
Dobava električne energije za potrebe Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za leti 2022 in 2023 KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21C, 2270 Ormož Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2021
Nabava drobno tirne mehanizacije in orodja Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2021
Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego in oskrbo DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA, Kunaverjeva ulica 15, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2021
Vizualni pregled zunanje površine dna Rx posode in penetracij RX posode NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2021
Nabava in dobava cestnih kap in betonskih podstavkov JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2021
Nadgradnja terminala sipkih tovorov v skladu z ATEX obnova KLP LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 10. 2021
Nakup RTG aparata ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8A, 1270 Litija Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 09. 2021
VZDRŽEVANJE NOGOMETNIH POVRŠIN V ŠPORTNEM PARKU DOMŽALE ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale Storitve • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 09. 2021
FIKSNO-MOBILNE STORITVE ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Storitve • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2021
Izvedba podajno lovilnih ograj na cesti Babiči - Župančiči MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2021
IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA INVENTARJA ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2021
Izvajanje zimske službe na območju Občine Kanal ob Soči v sezoni 2021/2022 OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal Storitve • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 10. 2021
Robotski analizator za meritev BPK s samodejno meritvijo in korekcijo pH vrednosti NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2021
MORS 123/2021-ON-PSPB za dobavo univerzalnega testerja za nočnoglede ANV-126A-001 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!