EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 • TIP Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 • Trajanje 5. 05. 2023 - 31. 07. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 • TIP Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom • Trajanje 5. 05. 2023 - 31. 07. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023 • TIP Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin • Trajanje 5. 05. 2023 - 31. 07. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 • TIP Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 • Trajanje 5. 05. 2023 - 19. 03. 2025 • Status Odprto
27. Javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023; OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije • TIP 27. Javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 • Trajanje 21. 04. 2023 - 27. 07. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij (JR NOO DIST EE 2023) • TIP Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij • Trajanje 21. 04. 2023 - 30. 06. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023 • TIP Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih - razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023 • Trajanje 7. 04. 2023 - 3. 11. 2023 • Status Odprto
P1 plus 2023 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • TIP P1 plus 2023 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • Trajanje 24. 03. 2023 - 15. 10. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 • TIP Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte Slovenija-Hrvaška 2021-2027 • Trajanje 20. 03. 2023 - 21. 06. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 • TIP Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte Slovenija-Hrvaška 2021-2027 • Trajanje 24. 03. 2023 - 21. 06. 2023 • Status Odprto
Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (v nadaljevanju: JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2023) • TIP Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini • Trajanje 13. 02. 2023 - 31. 08. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov • TIP Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov • Trajanje 13. 02. 2023 - 13. 01. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • TIP Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • Trajanje 23. 12. 2022 - 18. 11. 2024 • Status Odprto
Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost • Trajanje 23. 09. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 • TIP Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem • Trajanje 25. 08. 2022 - 15. 04. 2024 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 29. 04. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 3. 12. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP OP ESPR 2014-2020 • Trajanje 17. 09. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!