EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij • TIP 5. javni razpis za podukrep 16.2 • Trajanje 11. 11. 2022 - 15. 02. 2023 • Status Odprto
Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti • TIP Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti • Trajanje 4. 11. 2022 - 5. 01. 2023 • Status Odprto
Kapitalizacijski razpis št. 01/2022 • TIP Kapitalizacijski razpis št. 01/2022 • Trajanje 2. 10. 2022 - 20. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) • TIP Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma • Trajanje 3. 10. 2022 - 19. 12. 2022 • Status Odprto
Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2022 • TIP Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope • Trajanje 13. 09. 2022 - 18. 01. 2023 • Status Odprto
Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost • Trajanje 23. 09. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 • TIP Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem • Trajanje 25. 08. 2022 - 15. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 • TIP Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem • Trajanje 5. 08. 2022 - 15. 04. 2023 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev • TIP Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev • Trajanje 1. 07. 2013 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 29. 04. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • TIP REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • Trajanje 15. 04. 2022 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda • Trajanje 4. 03. 2022 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022) • TIP Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP • Trajanje 1. 02. 2022 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost • TIP Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme • Trajanje 30. 11. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost • TIP Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode • Trajanje 30. 11. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 3. 12. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP OP ESPR 2014-2020 • Trajanje 17. 09. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • TIP Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • Trajanje 19. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!