EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije • TIP Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije • Trajanje 27. 08. 2021 - 18. 10. 2021 • Status Odprto
JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve • TIP JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude • Trajanje 20. 08. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb • TIP JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada • Trajanje 20. 08. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev • TIP Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev 19 • Trajanje 30. 07. 2021 - 20. 10. 2021 • Status Odprto
18. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev • TIP Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev • Trajanje 30. 07. 2021 - 20. 10. 2021 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" • TIP Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" • Trajanje 28. 06. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " • TIP Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " • Trajanje 28. 06. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • TIP Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" • Trajanje 28. 06. 2021 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 7.3 • TIP 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo • Trajanje 24. 06. 2021 - 23. 09. 2021 • Status Odprto
P4D React EU • TIP P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP • Trajanje 18. 06. 2021 - 1. 09. 2021 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov • TIP Izobraževanje – krepitev človeških virov • Trajanje 14. 05. 2021 - 30. 09. 2021 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje • TIP Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje • Trajanje 14. 05. 2021 - 30. 09. 2021 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) • TIP JR SE OVE 2021 • Trajanje 30. 04. 2021 - 25. 02. 2022 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) • TIP Posojila za financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) • TIP Posojila • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 • TIP Mikroposojila iz sklada COVID-19 • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 • TIP RRI sklad za COVID-19 - Kredit • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) • TIP Posojila za financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Lastniško in kvazi lastniško financiranje • TIP Financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) • TIP RRI • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!