EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025 (JPR-KPOK-24-25) • TIP Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025 (JPR-KPOK-24-25) • Trajanje 8. 09. 2023 - 9. 10. 2023 • Status Odprto
1. javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za leto 2023 • TIP 1. javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za leto 2023 • Trajanje 1. 09. 2023 - 15. 11. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023 • TIP Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023 • Trajanje 18. 08. 2023 - 21. 09. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške • TIP Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške • Trajanje 11. 08. 2023 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve • TIP Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve • Trajanje 24. 06. 2023 - 30. 11. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) • TIP Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) • Trajanje 27. 09. 2022 - 15. 09. 2023 • Status Odprto
Krizno-likvidnostni kredit • TIP P7E 2023 | Krizno-likvidnostni kredit • Trajanje 7. 07. 2023 - 15. 11. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026 • TIP Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026 • Trajanje 21. 07. 2023 - 2. 10. 2023 • Status Odprto
Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 • TIP Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 • Trajanje 14. 07. 2023 - 6. 11. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2023 • TIP Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2023 • Trajanje 7. 07. 2023 - 8. 12. 2023 • Status Odprto
Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2023-24 • TIP Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2023-24 • Trajanje 16. 06. 2023 - 15. 11. 2023 • Status Odprto
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij • TIP 6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij • Trajanje 6. 06. 2023 - 20. 09. 2023 • Status Odprto
Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih • TIP Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih • Trajanje 2. 06. 2023 - 1. 09. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO • TIP Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO • Trajanje 19. 05. 2023 - 29. 09. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 • TIP Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 • Trajanje 5. 05. 2023 - 19. 03. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023 • TIP Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih - razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023 • Trajanje 7. 04. 2023 - 3. 11. 2023 • Status Odprto
P1 plus 2023 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • TIP P1 plus 2023 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere • Trajanje 24. 03. 2023 - 15. 10. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov • TIP Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov • Trajanje 13. 02. 2023 - 13. 01. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • TIP Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • Trajanje 23. 12. 2022 - 18. 11. 2024 • Status Odprto
Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost • Trajanje 23. 09. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!