EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023 • TIP Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023 • Trajanje 3. 03. 2023 - 24. 04. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023) • TIP Javni razpis za predložitev projektov V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 • Trajanje 3. 03. 2023 - 8. 05. 2023 • Status Odprto
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih • TIP 5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva • Trajanje 27. 01. 2023 - 12. 05. 2023 • Status Odprto
Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (v nadaljevanju: JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2023) • TIP Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini • Trajanje 13. 02. 2023 - 31. 08. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov • TIP Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov • Trajanje 13. 02. 2023 - 13. 01. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah • TIP Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah • Trajanje 3. 01. 2023 - 3. 04. 2023 • Status Odprto
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 • TIP 10. javni razpis za podukrep 4.2 • Trajanje 30. 12. 2022 - 18. 04. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • TIP Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti • Trajanje 23. 12. 2022 - 18. 11. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih • TIP Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih • Trajanje 23. 12. 2022 - 7. 04. 2023 • Status Odprto
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) • TIP Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa • Trajanje 2. 01. 2023 - 31. 05. 2023 • Status Odprto
Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost • Trajanje 23. 09. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 • TIP Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem • Trajanje 25. 08. 2022 - 15. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 • TIP Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem • Trajanje 5. 08. 2022 - 15. 04. 2023 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • TIP Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • Trajanje 13. 05. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 29. 04. 2022 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • TIP REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 • Trajanje 15. 04. 2022 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • TIP Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja • Trajanje 3. 12. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP OP ESPR 2014-2020 • Trajanje 17. 09. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • TIP Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • Trajanje 19. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!