EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 • TIP 1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 • Trajanje 14. 06. 2024 - 19. 09. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2024 • TIP Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2024 • Trajanje 14. 06. 2024 - 6. 12. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024 - Gospodarske strukture Slovencev v zamejstvu v letu 2024 • TIP Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024 • Trajanje 14. 06. 2024 - 10. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda • TIP Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda • Trajanje 14. 06. 2024 - 15. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/25 • TIP Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/25 • Trajanje 14. 06. 2024 - 8. 01. 2025 • Status Odprto
Javni razpis za izvajanje operacije Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva • TIP Javni razpis za izvajanje operacije Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva • Trajanje 13. 06. 2024 - 22. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izvajanje operacije Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito • TIP Javni razpis za izvajanje operacije Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito • Trajanje 14. 06. 2024 - 22. 07. 2024 • Status Odprto
Izgradnja infrastrukturnega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov – Center SDVG • TIP Izgradnja infrastrukturnega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov – Center SDVG • Trajanje 13. 06. 2024 - 12. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024 • TIP Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 31. 07. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 • TIP Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 31. 07. 2024 • Status Odprto
7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP 7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • Trajanje 7. 06. 2024 - 30. 11. 2025 • Status Odprto
1. Javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč • TIP 1. Javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč • Trajanje 7. 06. 2024 - 30. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe kmetij v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe kmetij v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024 • TIP Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024 • Trajanje 7. 06. 2024 - 7. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO) • TIP Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO) • Trajanje 31. 05. 2024 - 26. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe KMETIJ v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe KMETIJ v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj • Trajanje 31. 05. 2024 - 19. 08. 2024 • Status Odprto
1. javni razpis za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB in SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024 • TIP 1. javni razpis za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB in SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV • Trajanje 31. 05. 2024 - 19. 08. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec 2024–2026 • TIP Javni razpis Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec 2024–2026 • Trajanje 31. 05. 2024 - 21. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko - Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 - 2027 • TIP Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko - Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 - 2027 • Trajanje 27. 05. 2024 - 1. 07. 2024 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!