EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) • TIP JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH • Trajanje 5. 11. 2021 - 6. 12. 2021 • Status Odprto
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja • TIP Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja • Trajanje 5. 11. 2021 - 6. 12. 2021 • Status Odprto
6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021 • TIP 6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021 • Trajanje 19. 11. 2021 - 20. 12. 2021 • Status Odprto
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 • TIP Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 • Trajanje 29. 10. 2021 - 24. 01. 2022 • Status Odprto
20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih • TIP 20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih • Trajanje 15. 11. 2021 - 30. 12. 2021 • Status Odprto
21. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane • TIP 21. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane • Trajanje 15. 11. 2021 - 30. 12. 2021 • Status Odprto
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP • TIP 5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP • Trajanje 15. 11. 2021 - 12. 01. 2022 • Status Odprto
4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP • TIP 4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP • Trajanje 15. 11. 2021 - 12. 01. 2022 • Status Odprto
Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala" • TIP Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala" • Trajanje 11. 10. 2021 - 31. 05. 2022 • Status Odprto
REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov • TIP REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov • Trajanje 29. 10. 2021 - 31. 03. 2022 • Status Odprto
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 • TIP Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 • Trajanje 8. 11. 2021 - 17. 01. 2022 • Status Odprto
REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc • TIP REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc • Trajanje 29. 10. 2021 - 31. 03. 2022 • Status Odprto
REACT EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov • TIP REACT EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov • Trajanje 29. 10. 2021 - 31. 03. 2022 • Status Odprto
2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • TIP 2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • Trajanje 29. 10. 2021 - 12. 12. 2021 • Status Odprto
15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti • TIP 15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti • Trajanje 27. 09. 2021 - 16. 12. 2021 • Status Odprto
Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij • TIP Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij • Trajanje 27. 09. 2021 - 16. 12. 2021 • Status Odprto
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 • TIP OP ESPR 2014-2020 • Trajanje 17. 09. 2021 - 30. 09. 2023 • Status Odprto
4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • TIP 4. javni razpis za podukrep 4.3: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom • Trajanje 1. 10. 2021 - 10. 12. 2021 • Status Odprto
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • TIP Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja • Trajanje 19. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • TIP Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • Trajanje 17. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!