JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema APPrA MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
NN IN SN TALILNI VLOŽKI, TER NV STIKALNE LETVE IN VAROVALČNI LOČILNIKI ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 01. 2024
Okvirni sporazum za geodetske storitve za dve leti (2024/25) SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 01. 2024
Zamenjava likovnih signalov s svetlobnimi (ROSP-2) na postaji Podvelka za uvoz na progi št. 34 Maribor-Prevalje - d.m.« - faza 1.- notranje naprave - električni del -varnostno logični del brez signalo Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LETO 2024 OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 12. 2023
VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA E-ZAPORI MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 12. 2023
VZDRŽEVANJE JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV IN ELEKTRIČNA VZDRŽEVALNA DELA OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13, 1356 Dobrova Gradnje • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 12. 2023
ŠPORTNI OBJEKT V MARKOVCIH ŠPORTNO DRUŠTVO MARKOVCI PRI PTUJU, Markovci 33B, 2281 Markovci Gradnje • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
Stikala in segmenti ELOK 363 SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 12. 2023
D-65/23 Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov za LETO 2023 - redni (letni) in glavni pregledi MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 12. 2023
Dobava in montaža energetskih transformatorjev HE Formin in HE Zlatoličje - LOT MT DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 01. 2024
Podaljšanje vzdrževanja obstoječih ter dokup in vzdrževanje dodatnih licenc IBM in HCL SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 12. 2023
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
nabava avtokošare Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o., Cinkarniška pot 19, 3000 Celje Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 12. 2023
PODPORA PROIZVAJALCEV OPREME ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z UPOŠTEVANJEM TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC CELJE, Na Golovcu 2, 3000 Celje Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 12. 2023
UREDITEV TK - PROSTORA ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
Delovna ORL postaja SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 01. 2024
Nadgradnja KDZ sistema zaščitnih naprav ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
Merilniki za spremljanje osvetljenosti, toplotne prevodnosti in porabo energije UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 12. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!