JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PRISTANIŠKEGA OPERATERJA IN PRISTANIŠKE UPRAVE (JUNIJ 2023 - MAJ 2024) LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava in namestitev UHPLC-MS instrumenta UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 07. 2023
Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine Bohinj v šolskem letu 2023/2024 OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 06. 2023
Podaljšanje vzdrževanja obstoječe programske opreme Oracle ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 07. 2023
Nakup detektorjev eksplozivov MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Pogonska goriva za službena vozila ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE, Goliev trg 3, 8210 Trebnje Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 06. 2023
Svetovalni inženiring in recenzija projektne dokumentacije v fazi IDP, PZR in PZI za gradnjo večstanovanjskih objektov Glince/ Podutik v Ljubljani, v PE1, OPPN 191 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 06. 2023
Nabava aparatov za arhiviranje vzorcev krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2023
Nadgradnja aplikacije LiPoMOL (nadgraditev funkcionalnosti na novo zakonodajo in posodobitev in uskladitev podatkov z GURS, OPN MOL ID) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Nadzor izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri preureditvi centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 06. 2023
FLEKSIBILNI CEVNI VODI IN PRIKLJUČNI DELI PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 06. 2023
Dobava in vzdrževanje parkovne opreme in opreme otroških igrišč na območju MOL JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 06. 2023
Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja za potrebe RPL LJ II - lokacija Maribor Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 07. 2023
Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Moravče v šolskih letih 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 in 2026/2027 OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE, Vegova ulica 38, 1251 Moravče Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Izbira izdelovalca projektne dokumentacije za projekt: »Vzpostavitev infrastrukturnega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov - Center SDVG v kompleksu Gozdarskeg GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Obnova kuhinje na III. Osnovni šoli Celje MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje Gradnje • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 06. 2023
Sanacija ceste Obala v Portorožu OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano Gradnje • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 06. 2023
Varnostno shranjevanje podatkov ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 06. 2023
Dobava UZ diagnostičnega aparat za preiskave v ginekologiji in porodništvu ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8A, 1270 Litija Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 06. 2023
IZVAJANJE STORITEV PREVOZOV OSNOVNA ŠOLA TRZIN, Mengeška cesta 7B, 1236 Trzin Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 06. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!