JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
IZVAJANJE HISTOPATOLOŠKIH IN CITOPATOLOŠKIH PREISKAV SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice Storitve • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2021
Okoljsko manj obremenjujoča obnova in rekonstrukcija oranžerije v parku dvorca Dornava MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 10. 2021
Nakup potrošnega materiala in vzdrževanje opreme proizvajalcev Agilent in LCTech MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2021
D-107/21; Izdelava študije variant / predinvesticijske zasnove za obvozno cesto Ribnica MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 10. 2021
Ureditev učilnice in sanitarij v upravni stavbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice Gradnje • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2021
Izvajanje zimske službe na območju Občine Kobarid v zimski sezoni 2021/2022 Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin Storitve • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2021
Vodovod Spodnja Črnova MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje Gradnje • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2021
IVD - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DIJAŠKI DOM GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2021
Dobava tujih periodičnih publikacij v letu 2022 po sklopih UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2021
Nakup operacijske mize SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje Blago • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 10. 2021
Jožefov jašek - izvedba vzdrževalnih del postopek s pogajanji brez predhodne objave OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija Gradnje • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Servisiranje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën za potrebe Policijske uprave Ljubljana MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA, Prešernova cesta 18, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2021
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Gorje OBČINA GORJE, Zgornje Gorje 6B, 4247 Zgornje Gorje Gradnje • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 10. 2021
Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2021/2022 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika Blago • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 10. 2021
vzdrževalna gradbena dela ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 09. 2021
Nakup tovornega vozila s prekucnikom in dvigalom KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Blago • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2021
Svetovanje eBS za finančne module in modul projektov NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 10. 2021
DOBAVA IN MONTAŽA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA ŽENSKI DISPANZER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj Blago • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2021
Preučitev in strokovne podlage za razvoj ukrepov za boj proti energetski revščini MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 10. 2021
A-128/21; Gradnja kolesarske povezave Dobrna-Velenje MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 10. 2021
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!