JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Vzdrževalne aktivnosti, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 10. 2023
Izgradnja 12. in RO-RO veza s potrebno infrastrukturo na pomolu II LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 11. 2023
Izvedba digitalnega marketinga za promocijo študijskih programov Fakultete za strojništvo Maribor v študijskem letu 2023/2024 UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 10. 2023
IZVAJANJE DEL V ZIMSKI SLUŽBI KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 10. 2023
Zagotavljanje opravljanja spletnih plačil blaga in storitev s plačilno metodo Flik za uporabnike spletne aplikacije UJP e-Plačila MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 10. 2023
Fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja Narodne galerije za obdobje šestintrideset (36) mesecev, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026, na kratkoVAROVANJE NG, 2024-2026 NARODNA GALERIJA, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 10. 2023
Ureditev prostorov v stavbi lekarne pri Zdravstvenem domu Grosuplje - sklop 2 OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje Blago • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 10. 2023
Obnova plinskega sistema in zamenjava plinohrama komunalne čistilne naprave Jesenic JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
Vzdrževanje in servis službenih vozil za dve leti (2023-2025) - ponovitev. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2023
Odvoz odpadnih kemikalij in nevarnih odpadkov Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 10. 2023
Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 10. 2023
Izvajanje nalog tehnične pisarne za obnovo - strokovno tehničnega svetovanja in pomoči oškodovancem pri odpravi posledic naravnih nesreč povzročenih v letu 2023 MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Izdelava Nacionalnega turističnega informacijskega središča Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 11. 2023
Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga za potrebe PU in MNZ MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 10. 2023
MEDICINSKI PRIPOMOČKI SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2023
Ureditev javnih sanitarij v Žalcu - ponovljeni postopek OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec Gradnje • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 10. 2023
DODATNA IN VEČ DELA PRI IZDELAVI INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE OBJEKTA ZA KIBERNETSKO VARNOST MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Čiščenje poslovnih prostorov OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVEM MESTU, Vrhovčeva ulica 18, 8000 Novo mesto Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 09. 2023
Dobava in montaža ticketing terminalov na nogometnem stadionu in dvorani Stožice s celovitim vstopničnim sistemom Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 10. 2023
Okoljsko manj obremenjujoča investicijsko vzdrževalna dela v ZPIZ OE Koper ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 10. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!