JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
»Sanacija plazov na LC 350 273 cesta Leše – Hermonk – Mežica; ID iz AJDE: 1223109 « OBČINA PREVALJE, Trg 2A, 2391 Prevalje Gradnje • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 07. 2024
Povečanje zmogljivosti CNG polnilnice na P+R Dolgi most JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 07. 2024
IZBIRA IZVAJALCA ZA SANACIJO POVEZOVALNIH HODNIKOV NA OBJEKTU ULICA VELJKA VLAHOVIČA 23 - 29 V MARIBORU JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 07. 2024
Kolesarska pot pod Matajurjem OBČINA KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid Gradnje • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 07. 2024
Zagotavljanje storitve posredovanja delavcev v Pošti Slovenije za obdobje 2 let POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 07. 2024
SANACIJA CEST V OBČINI VIDEM - Neurje 17. 7. - 3. 8. 2023 OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju Gradnje • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 07. 2024
Najem/nakup programske opreme in storitev skeniranja IKT ranljivosti SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava črpalk za obdobje 3 let Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 07. 2024
PREVOZI ŠOLSKIH OTROK V OBDOBJU 2024 – 2026 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren Storitve • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 07. 2024
Rezervni deli obstoječih krmilnih sistemov Becker Mining št. NP-0243-2024 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
DOBAVA VOZILA ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE IN PRAZNJENJE GREZNIC KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina Blago • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 07. 2024
KANALIZACIJA ČEŠNJICE PRI MORAVČAH Z NADGRADNJO KČN MORAVČE – I. faza OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 Moravče Gradnje • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 07. 2024
Rekonstrukcija občinskih cest v Mestni občini Krško v letu 2024 – 4. del MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Gradnje • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 07. 2024
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna Storitve • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 07. 2024
Ureditev javne infrastrukture v romskem naselju Dobrovnik II OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik - Dobronak Gradnje • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 07. 2024
Nakup elementov VHF antenskih sistemov DAB RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 07. 2024
Dobava in postavitev šotora RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje Blago • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 07. 2024
Krovsko kleparska dela za več PE za obdobje dveh ali štirih let POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 07. 2024
Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Markovci za šolski leti 2024/2025 in 2025/2026 OBČINA MARKOVCI, Markovci 43, 2281 Markovci Storitve • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 07. 2024
NABAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL, SKLOPA 4. IN 5. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem Blago • Datum: 21. 06. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!