JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 01. 2023
Dobava premaza gozdnega drevja za obnovo poškodovanih območij gozda na Jelovici, po naravnih ujmah, v okviru projekta »JeloviZA«. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 01. 2023
Dobava merilno-komunikacijske opreme SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 01. 2023
»Izgradnja sončne elektrarne po sistemu »ključ v roke«. Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in/ali soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) za obdobje 6 (šest) mesecev Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
Izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za uslužbence Ministrstva za pravosodje in Uprave za probacijo za obdobje 3 let MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore - Mostovi na Jesenovcu OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 01. 2023
Opravljanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 12. 2022
KEMIKALIJE IN EMBALAŽA(farmacevtska ovojnina) SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec Blago • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 01. 2023
JPE-SPV-392/22 - Obnova korčnega kolesa in traku EAF 01 stroja KRB 150 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 01. 2023
Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Moravče v šolskih letih 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 in 2026/2027 OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE, Vegova ulica 38, 1251 Moravče Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 02. 2023
MONITORING ODLAGALIŠČ ODPADKOV V LETU 2023 Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 12. 2022
Sezonski prevoz SKI BUS 2022/2023 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 12. 2022
Dobava delovnih zaščitnih sredstev Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj Blago • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
Prilagoditev, prenovo, razvoj, vzdrževanje informacijskega sistema PRIS JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Gradbena dela za obnovo osmih kalov in velbanega studenca v okviru projekta ReNature PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača Gradnje • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 12. 2022
SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA V LETU 2023 V OKVIRU OP MPO IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM (COVID-19) TER PONOVITEV JN ZA SKLOP 7 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 01. 2023
Dobava in montaža opreme za Center Rog MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 01. 2023
Izdelava projektne dokumentacije PZI za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov avtoceste Hrušica - Lipce in Lipce - Lesce, vključno s sanacijo viadukta VA0321 in galerije VA0322 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 01. 2023
Izvajanje storitev računovodskega poslovanja za potrebe Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA, Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 01. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!