JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Vodovod Zavrh - Hramše, odsek 1 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec Gradnje • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 03. 2024
Širitev pokopališča Smlednik OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode Gradnje • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 03. 2024
Revizija načrta požarne varnosti za CDU NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava materiala za varstvo gozdov: zaščitne ograje s pomožnimi materiali za 2 leti – iz sredstev proračuna RS za vlaganja v gozdove – »S shema«. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 03. 2024
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt Komunalna infrastruktura Zagon OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Storitve • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 03. 2024
Opravljanje tehničnih pregledov ter pripadajočih storitev ACB LJ, MB, MS DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 04. 2024
Nabava tekočega polimera za dehidracijo biološkega blata VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje Blago • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Nabava in nadgradnja gasilskega vozila GVV-1 PGD Dolž PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLŽ, Lipnica 5, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 03. 2024
DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA DOM LUKAVCI, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru Blago • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 04. 2024
Izvajanje del na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Storitve • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 03. 2024
JPE-SPV-20/24 – Remonti generatorjev po sklopih JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 03. 2024
Dobava servisnega (tovornega) vozila JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec Blago • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 03. 2024
Oddaja storitev rednega oglaševanja programa naročnika v časopisih in na spletni strani Dela in Dnevnika za potrebe Cankarjevega doma za sezono 2023/2024 CANKARJEV DOM KULTURNI IN KONGRESNI CENTER, LJUBLJANA, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Notranja oprema za vrtec v Lovrencu OBČINA KIDRIČEVO, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo Blago • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 03. 2024
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL, Šmihel 2, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 03. 2024
Izvajanje inženirskih storitev v postopkih delovanja sistema e-vinjeta DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Nabava potrošnega tehničnega in gradbenega materiala v letih 2024-2025 Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o., Cinkarniška pot 19, 3000 Celje Blago • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 03. 2024
IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA OPN OBČINE DUPLEK OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek Storitve • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Prenova objekta na Kidričevi ulici 11 v Novi Gorici MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica Gradnje • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 03. 2024
Petkovškovo nabrežje 21 - Trubarjeva 20, izvedba vzdrževalnih GOI del pri obnovi strehe in dveh uličnih fasad s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Petkovškovo nabrežje 21 - Trubarjeva 20 V Ljubljani MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 26. 02. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 03. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!