JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Opravljanje strokovnega nadzora pri novogradnji športne dvorane Bovec OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec Storitve • Datum: 21. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 09. 2021
Projektiranje večstanovanjskih objektov Podbreznik, Novo mesto faza IDP in DGD STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 10. 2021
Meritve podvodnega hrupa v luškem akvatoriju LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 10. 2021
NABAVA PESKALNE NAPRAVE ZA VOZILI E4 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 10. 2021
Kompozitni in litoželezni zavornjaki SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 10. 2021
Nabava merilnega sistema za skeniranje magnetnega polja ter ugotavljanja nehomogenosti in razpok v magnetnih in nemagnetnih materialih UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 10. 2021
A-67/21; DGD in PZI rekonstrukcije G2-102/1038 Bača Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 7.455 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 10. 2021
SERVISIRANJE STROJEV IN OPREME DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2021
Vzdrževanje viličarjev in vlečnih vozil 2 POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 09. 2021
Izdelava projektne dokumentacije za ureditve pločnika na Velikem Kamnu ob regionalni cesti R2-422/1333 Podsreda Brestanica od km 6+254 do km 7+497 OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2021
Sanacija tranzitnega vodovodnega cevovoda Trčova - Zrkovci MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2021
Nadgradnja IT infrastrukture Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2021
Izdelava IZN za preplastitev voziščne konstrukcije na AC A1 Meja A-Šentilj-Pesnica-Dragučova-MB (Ptujska), A5 Dragučova-Lenart in na razcepu Dragučova ter na priključkih Maribor Sever in Šentilj DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2021
Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme Visual Weather in Moving Weather MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Rezervni deli za HD BUTTERFLY ventile NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Nakup 2 brezpilotnih letalnikov in 4 baterij (merilnih instrumentov 2021) za neizbrani sklop 7 - 3. ponovitev JN Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2021
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 200211 Brdce - Marno; I. faza OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik Gradnje • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2021
Sukcesivna dobava zdravil ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2021
D-106/21; PZI rekonstrukcija regionalne ceste R3-633/1099 Bitnje-Jereka, od km 0,050 do km 1,850 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2021
Podelitev koncesije za upravljanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest na reki Savi na območju pretočne akumulacije HE Krško OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 10. 2021
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!