JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
NABAVA SISTEMOV ZA INTRAOPERATIVNO INDIREKTNO OPAZOVANJE OČESNEGA OZADJA UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 12. 2022
Nabava 25 % amonijevega hidroksida NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
Nakup merilnih inštrumentov in opreme za projekt Pohorka po sklopih Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 12. 2022
REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA V SEČOVLJAH - OPREMA OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
Vzdrževanje lokalnih cest v Občini Preddvor OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor Gradnje • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 12. 2022
Dobava gramoza in gramoznih materialov Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o., Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
Nabava veznih členov verige 38x146 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Nabava 15 % hidrazina NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
D-211/22; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na območju državne ceste R3-704/1353 Radlje - Ribnica od km 6.504 do km 6.578 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
Gradbena in montažna dela Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 01. 2023
Dobava službenih vozil v 2022 in 2023 PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 12. 2022
Sukcesivna dobava krme za domače živali na obratih Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2023 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI SISTEM DOLOČANJA GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA V POLNI KRVI TER NAJEM ANALIZATORJA SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice Blago • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
Šolski prevozi v šolskem letu 2022/2023 OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik Storitve • Datum: 8. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 12. 2022
Anycast 2022 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 12. 2022
Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Storitve • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
SUKCESIVNA DOBAVA OKOLJU PRIJAZNO TOALETNO SANITARNEGA MATERIALA Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 12. 2022
DOBAVA ŠPORTNE OPREME ZA ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IN PREVZGOJNI DOM MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 12. 2022
Vzdrževanje programske opreme - Aplikativna oprema za ETL in podatkovne integracije AGENCIJA ZA ENERGIJO, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor Storitve • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 12. 2022
Strokovna podpora in izdelava strokovne podlage Utemeljitev odstopanja od okoljskih ciljev v skladu s 56. členom Zakona o vodah v postopku sprejemanja DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Storitve • Datum: 7. 12. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 12. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!