JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava električne energije 2024-2025 (DNS) OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 10. 2023
Izvajanje storitev zasebnega varovanja JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
Sistem RKG-RABA nadgradnje in vzdrževanje MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 10. 2023
Storitve vzdrževanja aplikacijske programske opreme Microstrategy-ponovitev ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
SANACIJA STREHE NA ŠPORTNI DVORANI VRANSKO OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko Gradnje • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 10. 2023
MATERIAL ZA VGRADNJO DVOKOMPONENTNE POLIURETANSKE MASE PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 10. 2023
Dobava zaščitnih tulcev za zaščito gozdnega drevja, v okviru projekta »ZAGON« po sklopih Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2023
Nabava, skladiščenje ter obnavljanje mesnih in ribjih konzerv ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 10. 2023
Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj Gradnje • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 10. 2023
Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 10. 2023
Nakup in vzdrževanje programske opreme za arhiviranje elektronske pošte MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2023
Avtobusni prevozi za potrebe UL, Biotehniške fakultete za 18 mesecev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 10. 2023
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektnega natečaja za Garažno hišo Ptuj MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Javno naročilo za vzpostavitev strežniškega sistema URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO VARNOST, Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2023
Zamenjava akumulatorjev na napravah sistema SIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI III SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2023
Prevozi šolskih otrok OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava Storitve • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Zamenjava portalnega žerjava in čistilnega stroja HE Zlatoličje DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 10. 2023
»Obnova dveh prostorov za ambulante družinske medicine« ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice Gradnje • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2023
Dobava impregniranih drogov (1-letno obdobje) ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!