JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Zamenjava posteljnega dvigala ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 08. 2024
Digitalni PCR UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 07. 2024
VZDRŽEVANJE PRESEVNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 08. 2024
Gradnja uvoza v zunanje skladišče NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 08. 2024
Glavni razdelilec hladne vode - ponovitev SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 07. 2024
Tiskanje, izpis in pošiljanje računov za obdobje štiriindvajset (24) mesecev VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 08. 2024
Adaptacija lovske hiše Potoče LPN Kozorog Kamnik Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 07. 2024
JN 22/2024 LICENCE za ROI - Licence za programsko opremo za dostop do revizijskega orodja za inšpekcijo za 2-letno obdobje MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 08. 2024
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za leti 2025 in 2026 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 07. 2024
D-56/24 PZI ureditve regionalne ceste R3-693/2302 Nova Cerkev – Socka - Vitanje, od km 3+960 do km 4+280, skozi naselje Socka MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 08. 2024
SANACIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI ŠENTRUPERT OBČINA ŠENTRUPERT, Šentrupert 5, 8232 Šentrupert Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 07. 2024
Izdelava projektne dokumentacije DGD za objekt »CENTER GOLDING ŽALEC-HOTEL« OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 07. 2024
Izvajanje tiskanja, kuvertiranja in poštnih storitev OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 08. 2024
PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 08. 2024
Nakup, skladiščenje in obnavljanje vode za pitje in pripravo hrane ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 08. 2024
JN PRESTAVITEV DV 2X110 kV ORMOŽ ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 08. 2024
Izgradnja optičnega omrežja 2.faza MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 08. 2024
Storitve vzdrževanja IKT 2024-2028 Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 07. 2024
Izgradnja ceste Šenčur - zahod - PONOVLJENI POSTOPEK OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 08. 2024
Obnova brežin HE Vrhovo po poplavah in čiščenje naplavin iz betonskega korita Sopote v Radečah SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 07. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!