JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE RTV SLOVENIJA ZA OBDOBJE 24 MESECEV RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 09. 2022
Izdelava in izpis dohodninskih potrdil ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 09. 2022
ZDRAVILA UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 09. 2022
Hramba vozil in delov vozil ter drugih zaseženih predmetov OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU, Sodna ulica 14, 2000 Maribor Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 09. 2022
Kontrola blaga v lasti Zavoda RS za blagovne rezerve za obdobje enega (1) leta ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 09. 2022
NAKUP FARMACEVTSKE OVOJNINE STERILNE UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 09. 2022
Izgradnja mostovža v kanalu sv. Jerneja Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran - Pirano Gradnje • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 09. 2022
Ureditev Glavnega trga v Vipavi - Faza B OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava Gradnje • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 09. 2022
VALJANEC POCINKANI ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje Blago • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 08. 2022
Nakup osebnega vozila SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 08. 2022
Nabava delovne opreme za CIPOte ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 08. 2022
D-162/22; PZI: Rekonstrukcija ceste RT 912/3105 Novaki - Cerkno, od km 4,620 do km 4,750 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 09. 2022
PREVZEM, PREVOZ IN KONČNA OSKRBA BLATA IZ KOMUNALNIH ODPADNIH VODA Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o., Kidričeva cesta 43A, 4220 Škofja Loka Storitve • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 08. 2022
Rezervni deli potopnih črpalk Flygt PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Izvajanje storitve prvega nivoja podpore uporabnikom rešitev eZdravja NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 10. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 08. 2022
Nakup in dobava brzostrelk in aktivnih glušnikov s pripadajočo opremo MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 09. 2022
Nakup začasnih modularnih objektov MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 09. 2022
Nakup električne energije za Skupino Pošta Slovenije za obdobje do 31.12.2026 POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 09. 2022
Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo naprav za zajem biometričnih podatkov in prevajalnikov MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 09. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!