JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava zemeljskega plina za OŠ GRM, za obdobje marec - maj 2022 MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 01. 2022
Investicijsko vzdrževanje cest 2022 OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje Gradnje • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 02. 2022
Storitev podpore pri organizaciji reševanja z višine, izvajanja požarne straže in PP za RE 2022 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM, Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 02. 2022
Sanacija B kanala, 2. faza OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika Gradnje • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Pnevmatski privijači z nastavitvijo momenta multiplikator RAD 14 GX ATEX PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Storitve stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Izvajanje občasnih avtobusnih prevozov za potrebe Gimnazije Vič GIMNAZIJA VIČ, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Rekonstrukcija ceste JP 878 421 Spodnji Razbor od P16 do P40 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Gradnje • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 02. 2022
Sukcesivna dobava gospodinjskega plina za obdobje 24 mesecev CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13A, 3204 Dobrna Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 01. 2022
Nadgradnja in posodobitev CFA analizatorja (ponovitev) NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 01. 2022
Letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v Občini Podčetrtek za leto 2022 OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek Storitve • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 01. 2022
Obnova vodovoda in kanalizacije Krasinec- 2. faza 4. etapa OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika Gradnje • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
SANACIJA RAVNIH STREH PRIZIDKOV UL FMF UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 01. 2022
IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO CELJE - ZA OBDOBJE DVEH LET Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran - Pirano Storitve • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 01. 2022
Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2022 OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Gradnje • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 02. 2022
Vzdrževanje in dodelave dokumentnega sistema KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom Storitve • Datum: 12. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 01. 2022
IZVEDBA PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN 370 P+R POLJE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 12. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 01. 2022
Storitve na področju varnosti pri delu, požarne varnosti, sevalne dejavnosti ter tehnične kontrole dvigal BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 12. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 02. 2022
Dobava kompozitnih SN 20 kV izolatorjev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj Blago • Datum: 12. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 01. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!