JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme različnih proizvajalcev UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2024
Tiskarske storitve za Univerzo v Mariboru UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 06. 2024
SREDSTVA EKSPLOZIVNA EBAD MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Varovanje z varnostniki na objektih Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2024
Vzdrževanje sistema za IP telefonijo, telefonski odzivnik, kontaktne centre in glasovno odzivne storitve ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
» DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DELOVANJE MEDICINSKE OPREME, PONOVITEV SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Vzdrževanje naprav za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje na objektih DEM DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 05. 2024
Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzpostavitev in zagotavljanje SIP govornih dostopov, št. 430-1710/2023 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2024
Kurilno olje ekstra lahko ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran - Ancarano Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 05. 2024
STORITVE SVETOVANJA NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Storitve osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja eTriaže NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 05. 2024
BREZPREKINITVENI NAPAJALNI SISTEMI ZA TP POSTAJE ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 05. 2024
Dobava zunanjega vira ogljika KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Blago • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Zbiranje odpadkov ter dobava embalaže za odpadke SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2024
Hidravlično uravnoteženje ogrevanja SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
D-34/24 Sanacija brežin in rekonstrukcija ceste R1-210, odsek 1106 Spodnje Jezersko-Preddvor od km 5,976 do km 6,178 - UJMA 2023 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Ureditev ceste Karavla – Verdinek OBČINA MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 05. 2024
Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja programske rešitve za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi za obdobje 4 let BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 05. 2024
VZDRŽEVANJE STENSKIH PRIKAZOVALNIKOV DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
Notranja oprema za vrtec v Lovrencu - ponovitev OBČINA KIDRIČEVO, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo Blago • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 05. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!