JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
ODVOZ IN OBDELAVA PLAVJA S HE HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 06. 2024
Zagotavljanje delovanja in nadgradnje informacijskih sistemov INTRASTAT in ESTAT. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 06. 2024
DOBAVA RAZNEGA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA 2023 , PONOVITEV SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Nakup, dobava in montaža LED osvetljave v komorah steklenjaka za potrebe UL, Biotehniške fakultete UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 05. 2024
Prenova dela 3. nadstropja Dijaškega doma Vič DIJAŠKI DOM VIČ, Gerbičeva ulica 53, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 05. 2024
Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje dveh let UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Javno naročilo storitev po odprtem postopku za servisno vzdrževanje in pregled ogrevalne tehnike za potrebe MNZ in Policije MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA BOTULIN TOKSIN PO SKLOPIH Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Vzdrževanje programske opreme Arbiter (2024-2026) MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Storitve inženirja po FIDIC pogodbi in nadzornika pri Energetski prenovi SŠ Sevnica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 05. 2024
Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Okolju prijazne storitve čiščenja VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7, 5280 Idrija Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Storitve fizičnega varovanja v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 36 mesecev SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 05. 2024
PERILO IN ŠKORNJI BOJNE UNIFORME MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 06. 2024
Vzdrževanje in servisiranje CT sistema Somatom Definition AS+ proizvajalca Siemens ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 05. 2024
SKLADIŠČE 5 - REKONSTRUKCIJA HLADILNIŠKE OPREME LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Vzdrževanje medicinske opreme različnih proizvajalcev UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 05. 2024
Naprave za elektrokemijske meritve Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Javno naročila blaga po odprtem postopku za dobavo hrane za službene pse MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!