JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Laboratorijske storitve PCR testi ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 12. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 08. 2022
Nabava dializnega potrošnega materiala ter redno in izredno servisiranje monitorjev. BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana Blago • Datum: 12. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 09. 2022
Nakup zdravil_galenski pripravki ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 12. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 09. 2022
Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj Blago • Datum: 12. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 09. 2022
Izgradnja celostnega informacijskega sistema inšpekcije UVHVVR - izvedba projektne faze (1. del: Modeliranje, analiza in optimizacija delovnih procesov in 2. del: Izdelava načrta ISI UVHVVR) MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 12. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 09. 2022
Nakup brezžičnih interkomskih postaj s pripadajočo opremo za reportažna vozila RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 09. 2022
Adaptacija objekta stanovanjskih skupin Brežice DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, 8293 Studenec Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 08. 2022
NADZIDAVA SPLOŠNIH AMBULANT ZD M. SOBOTA, ki vključuje okoljske vidike MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 08. 2022
DOBAVA TOVORNIH VOZIL Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 09. 2022
Recenzija dela PZI dokumentacije Izgradnja zunanjega kamionskega terminala 1.faza (1A) za posege na državni cesti LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 08. 2022
Nakup, dobava in montaža laboratorijske pohištva za potrebe ERC projekta PHAGECONTROL UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 08. 2022
Storitve svetovalnega inženirja pri projektu graditev objekta Vrtca Šmartno pri Litiji, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 08. 2022
Športni center Kavče II. faza MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 08. 2022
Vzdrževanje in nadgradnje programske rešitve Glavna knjiga SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
»Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Industrijsko - tehnološkega parka Velenje TecHub i4.0 - ponovitev postopka« MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje Storitve • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 08. 2022
Dobava drobnega inventarja za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 08. 2022
NABAVA SISTEMA ZA KLASIČNO SANGERJEVO SEKVENCIRANJE IN IZVAJANJE FRAGMENTNIH ANALIZ S POMOČJO KAPILARNE ELEKTROFEREZE UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 08. 2022
Ureditev parkirišča v Ratečah OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 08. 2022
Odstranitev objektov SV po Sloveniji, po sklopih MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 09. 2022
D-169/; Ureditev krožnega križišča na R3 741 odsek 0235 z lokalno cesto LC177061 Škofije - Tinjan v km 1,5+0.0 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 09. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!