JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava električne energije za obdobje enega (1) meseca z upoštevanjem okoljskega vidika DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2022
STA 2022 II URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Potrošni material za peritonealno dializo UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 10. 2022
Prevzem odpadkov Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 10. 2022
Izvedba storitev in dobav za kompresorske enote proizvajalca Solar Turbines na lokacijah KP Kidričevo in KP Ajdovščina za obdobje petih let PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 10. 2022
SUKCESIVNE NABAVE KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER SCUOLA ELEMENTARE ELVIRA VATOVEC PRADE - CAPODISTRIA, Pobeška cesta 52, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 10. 2022
Nakup, implementacija in vzdrževanje rešitve za IPLP podporne aplikacije (Vozni nalogi, Pogodbeni prevozi) POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 10. 2022
VZDRŽEVALNI POSEGI NA SISTEMIH KATODNE ZAŠČITE V LUKI KOPER ZA OBDOBJE PET LET LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 10. 2022
Dobava, montaža in izgradnja srednje postaje KKŽ Pohorska Vzpenjača Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2022
Dobava električne energije v letu 2023 Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2022
Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje Storitve • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2022
Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo sistema PAM (sistem za upravljanje privilegiranih dostopov) MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 10. 2022
MP za anesteziologijo in intenzivno terapijo SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 11. 2022
Sukcesivna dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 10. 2022
Varilsko montažna dela v štiriletnem obdobju PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 10. 2022
Servisiranje osebnih vozil, nadgradenj in tovornih vozil JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale Storitve • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2022
HITRI TESTI ZA COVID 4 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 10. 2022
Javno naročilo storitev po odprtem postopku za najem informacijskega sistema za zaznavanje anomalij in neznanih zlorab v varnostnem omrežju Policije MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 10. 2022
Priprava prostororv in nakup angiografskeg rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki, sklop 2: Angiograf z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem in splošno opremo UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!