JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA E-ZAPORI MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 12. 2023
VZDRŽEVANJE JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV IN ELEKTRIČNA VZDRŽEVALNA DELA OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13, 1356 Dobrova Gradnje • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 12. 2023
ŠPORTNI OBJEKT V MARKOVCIH ŠPORTNO DRUŠTVO MARKOVCI PRI PTUJU, Markovci 33B, 2281 Markovci Gradnje • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
Stikala in segmenti ELOK 363 SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 12. 2023
D-65/23 Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov za LETO 2023 - redni (letni) in glavni pregledi MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 12. 2023
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z UPOŠTEVANJEM TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC CELJE, Na Golovcu 2, 3000 Celje Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 12. 2023
UREDITEV TK - PROSTORA ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
Delovna ORL postaja SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 01. 2024
Nadgradnja KDZ sistema zaščitnih naprav ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
Merilniki za spremljanje osvetljenosti, toplotne prevodnosti in porabo energije UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 12. 2023
Dobava električne energije za Občino Ravne na Koroškem v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 12. 2023
Dobava vodovodnega materiala v letu 2024 Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 12. 2023
Prevzem bioloških odpadkov in odpadnega lesa Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 12. 2023
Dobava električne energije za leto 2024 OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 12. 2023
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v trenutnih prostorih vrtca v kleti objektov A1 in A2 v soseski Črnuški bajer JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC CELJE, Na Golovcu 2, 3000 Celje Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 12. 2023
DOBAVA POSARNIŠKEGA MATERIALA V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 31. 12. 2026 OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Blago • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 12. 2023
Tiskanje publikacij in fotokopiranje, vključno z dostavo na naslov naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 01. 2024
POGARANCIJSKO SERVISNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME - MINDRAY Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 12. 2023
Popravilo modula GTO S-T, EMV 310 SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 27. 11. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 12. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!