JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Izvajanje tiskanja, kuvertiranja in poštnih storitev OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 08. 2024
PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 08. 2024
Nakup, skladiščenje in obnavljanje vode za pitje in pripravo hrane ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 08. 2024
JN PRESTAVITEV DV 2X110 kV ORMOŽ ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 08. 2024
Izgradnja optičnega omrežja 2.faza MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 08. 2024
Storitve vzdrževanja IKT 2024-2028 Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 07. 2024
Nakup lahkih električnih štirikolesnikov POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Nakup kompletov za pripravo Ga - radiofarmakov in Ge/Ga generatorjev z vso potrebno opremo in potrošnim materialom za obdobje 2 let ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 08. 2024
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV OBČINE BELTINCI, JAVNIH ZAVODOV IN JAVNEGA PODJETJA V NJENI VEČINSKI ALI PRETEŽNI LASTI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA OBDOBJE PETIH LET OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 08. 2024
DOBAVA MERILNIKOV GLUKOZE S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 4 LET SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 08. 2024
Okoljsko manj obremenjujoče čiščenje poslovnih in drugih prostorov 2024-2025 Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 21, 4000 Kranj Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 07. 2024
STORITVE PREVOZOV (prevozi gibalno oviranih otrok) CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, Novi trg 43A, 1241 Kamnik Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 08. 2024
Nadomestni cestni prevozi potnikov Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 08. 2024
Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever, sklop A - Velenje DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
»Vzdrževanje občinskih cest v občini Ribnica na Pohorju« OBČINA RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 07. 2024
APARATI ZA AVTOMATSKO LOČEVANJE KRVNIH KOMPONENT IN VREČKE ZA KRI SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 08. 2024
IZVEDBA SENČIL NA STEKLENI STREHI GIMNAZIJE LITIJA-2.PONOVITEV POSTOPKA GIMNAZIJA LITIJA, Bevkova ulica 1C, 1270 Litija Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 07. 2024
D-80/24 Postavitev dodatnih elementov za vodenje in zaščito motoristov na DC R1-219, odsek 1242 Bizeljsko-Brežice MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 08. 2024
VZDRŽEVANJE PRESEVNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 08. 2024
Gradnja uvoza v zunanje skladišče NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Gradnje • Datum: 11. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 08. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!