JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Izvajanje monitoringa na območju RCERO Celje za leto 2022 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Sekundarna fekalna kanalizacija Žusterna - Molet MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 02. 2022
Izvedba meritev skupne aktivnosti sevalcev alfa in beta v pitnih vodah Slovenije v letu 2022 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Rekonstrukcija občinske ceste JP 990301 z dogradnjo površin za pešce in kolesarje v občini Braslovče OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 02. 2022
DOBAVA ZBIRALNIKOV ZA OSTRE/INFEKTIVNE ODPADKE ZA OBDOBJE 2 LET SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 02. 2022
NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVC-1 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI, Češnjica 48D, 4228 Železniki Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
Sukcesivna dobava splošno prehrambnega blaga in mlečnih izdelkov izbrane kakovosti DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 01. 2022
TISK IN DOSTAVA OBČINSKEGA ČASOPISA KOČEVSKA OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Prevoz mešanih komunalnih odpadkov Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 01. 2022
Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v Pustovrhovi ulici JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 02. 2022
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA Borovnica, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 02. 2022
CEMENT V RINFUZI ZA PRIPRAVO PEPELNIH MEŠANIC IN CEMENT V VREČAH ZA POTREBE V JAMI PV PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 02. 2022
A-8/22; Izgradnja krožnega križišča in hodnika za pešce na glavni cesti G1-7 Obrov-Kozina, odsek 0354 v naselju Kozina (križ Jadran) v km 14,315 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 02. 2022
Vzdrževanje javnih površin v občini Šoštanj v letih 2022 in 2023 OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj Storitve • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 01. 2022
ENERGETSKA SANACIJA JUŽNE FASADE OBJEKTA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki) Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 01. 2022
Pisarniška in računalniška potrošna oprema NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 01. 2022
Najem in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 02. 2022
Dodatna dela pri zamenjavi klima sistema v RC, Upravna stavba MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 14. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA MISLINJA, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 02. 2022
Nakup delovne in zaščitne obleke ter obutve za Reševalno postajo UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 13. 01. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 02. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!