JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Pogonska goriva za službena vozila ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE, Goliev trg 3, 8210 Trebnje Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 06. 2023
Svetovalni inženiring in recenzija projektne dokumentacije v fazi IDP, PZR in PZI za gradnjo večstanovanjskih objektov Glince/ Podutik v Ljubljani, v PE1, OPPN 191 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 06. 2023
Nabava aparatov za arhiviranje vzorcev krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2023
Nadgradnja aplikacije LiPoMOL (nadgraditev funkcionalnosti na novo zakonodajo in posodobitev in uskladitev podatkov z GURS, OPN MOL ID) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Nadzor izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri preureditvi centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 06. 2023
FLEKSIBILNI CEVNI VODI IN PRIKLJUČNI DELI PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 06. 2023
Sanacija ceste Obala v Portorožu OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano Gradnje • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 06. 2023
Varnostno shranjevanje podatkov ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 06. 2023
Dobava UZ diagnostičnega aparat za preiskave v ginekologiji in porodništvu ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8A, 1270 Litija Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 06. 2023
IZVAJANJE STORITEV PREVOZOV OSNOVNA ŠOLA TRZIN, Mengeška cesta 7B, 1236 Trzin Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 06. 2023
Operativni najem vozil za potrebe Medobčinske uprave Istra MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 06. 2023
Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindek OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik Gradnje • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 21. 06. 2023
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PRIZIDEK ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 06. 2023
DOBAVA IN MONTAŽA APARATUR TER OPREME ZA FIZIOTERAPIJO ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 06. 2023
Vzdrževanje IT okolja, sistemske in mrežne infrastrukture ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 06. 2023
NABAVA OPREME ZA SPREMLJANJE PLODOVIH SRČNIH UTRIPOV UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 06. 2023
Čiščenje občinskih in drugih prostorov Občine Šoštanj za obdobje od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2026 OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 06. 2023
DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE IN OPREME ZA TELOVADNICE ZA OBJEKT CVIU - obstoječi del MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje Blago • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 06. 2023
Svetovanje, nadzor in pomoč pri izvajanju gostinske dejavnosti na prireditvah v dvorani Stožice in na stadionu Stožice Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 06. 2023
zamenjava športnega poda v športni dvorani OŠ I Murska Sobota MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota Gradnje • Datum: 2. 06. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 06. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!