JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
IHTIOLOŠKA RAZISKAVA VODNIH ORGANIZMOV NA OBMOČJU SPODNJE SAVE Z UPORABO E-DNA Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 05. 2024
Izvedba notranje revizije Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije za leta 2024, 2025 in 2026 Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 05. 2024
Igralne površine - nogometno igrišče 2. faza. Zgradi se novo igrišče z umetno travo skupaj s spremljajočo opremo. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem Gradnje • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 05. 2024
MIKROVALOVNE IN RADIOFREKVENČNE SONDE UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 05. 2024
Izvajanje elektromontažnih del na jekleno predalčnih stebrih, na vpoklic ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj Gradnje • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 05. 2024
ODVOZ IN OBDELAVA PLAVJA S HE HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 06. 2024
Zagotavljanje delovanja in nadgradnje informacijskih sistemov INTRASTAT in ESTAT. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 06. 2024
DOBAVA RAZNEGA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA 2023 , PONOVITEV SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Nakup, dobava in montaža LED osvetljave v komorah steklenjaka za potrebe UL, Biotehniške fakultete UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 05. 2024
DOBAVA VOZILA Z AVTOKOŠARO KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 05. 2024
Obnova hidroizolacije krovne plošče vodohrana Pesje – novi ter stabilizacija temeljev objekta – I. faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Gradnje • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 05. 2024
Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo merilnih inštrumentov TETRA, implementacija ter izvedba usposabljanja MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
Obnova osnih ležajev TBU za EMG 312 SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 05. 2024
Sanacijska dela po ACB DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Gradnje • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 06. 2024
Prenova dela 3. nadstropja Dijaškega doma Vič DIJAŠKI DOM VIČ, Gerbičeva ulica 53, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 05. 2024
Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje dveh let UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Javno naročilo storitev po odprtem postopku za servisno vzdrževanje in pregled ogrevalne tehnike za potrebe MNZ in Policije MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 05. 2024
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA BOTULIN TOKSIN PO SKLOPIH Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Vzdrževanje programske opreme Arbiter (2024-2026) MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 24. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!