JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Gradnja Zdravstvenega doma Nova Gorica - III. faza MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica Gradnje • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo ustnikov za alkoskope Drager 6810 in 6820 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 10. 2022
Izdelava projektne dokumentacije PZI in Izvlečka iz PZI-ja za izvedbo sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Štajerska in AC A5 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 10. 2022
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA RODICA, Kettejeva ulica 13, 1230 Domžale Blago • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 10. 2022
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6) OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika Storitve • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 10. 2022
Vzdrževanje in nadgradnja infrastrukture za upravljanje, izdajo in preverjanje EU digitalnih COVID potrdil NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 10. 2022
Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT v obdobju 2023 - 2025 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 10. 2022
Operativni najem vozil za potrebe Medobčinske uprave Istra MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Blago • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2022
OPREMA - DVOSTANOVANJSKI OBJEKT CVD GOLOVEC CELJE, ENOTA 1 - MATEVŽA HACETA 5, ENOTA 2 - BEVKOVA 3 CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC CELJE, Na Golovcu 2, 3000 Celje Blago • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2022
DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj, Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj Blago • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2022
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija Storitve • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 11. 2022
Obnova nogometnega in tenis igrišča pri Vrtcu Brestanica MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Gradnje • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2022
Izdelava ocene vplivov podnebnih sprememb v kmetijstvu in gozdarstvu na področju trajnostnega razvoja in upravljanja z gozdnimi in kmetijskimi ekosistemi MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2022
Oporni zid pri igrišču Osnovne šoleVitanje OBČINA VITANJE, Grajski trg 1, 3205 Vitanje Gradnje • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2022
PREVOZ ODPADKOV IZ ZC LJUBEVČ DO RCERO LJUBLJANA Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija Storitve • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 10. 2022
Izvedba GOI del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v pet stanovanj na naslovu Celovška cesta 185, Ljubljana JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 10. 2022
Gradnja garderobnega objekta v športnem parku Vrhnika OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika Gradnje • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2022
Ureditev knjižničnega skladišča UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2022
D-189/22; Rušitev objekta na cesti G2-103/1008 Peršeti - Plave od km 12.500 do km 12.600 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2022
Preklopni postaji za medicinske pline SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici Blago • Datum: 23. 09. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!