JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
MATERIAL ZA VGRADNJO DVOKOMPONENTNE POLIURETANSKE MASE PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 10. 2023
Dobava zaščitnih tulcev za zaščito gozdnega drevja, v okviru projekta »ZAGON« po sklopih Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2023
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektnega natečaja za Garažno hišo Ptuj MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Javno naročilo za vzpostavitev strežniškega sistema URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO VARNOST, Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2023
Dobava impregniranih drogov (1-letno obdobje) ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2023
Izvedba 1. faze gradbenih in obrtniških del v okviru prenove Koblerjevega mlina TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 10. 2023
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme AGENCIJA ZA ENERGIJO, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2023
Podpora in posodabljanje programskega orodja Aquis KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Storitve • Datum: 21. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2023
Odstranjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih bazenov INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem Storitve • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2023
NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI SISTEM NAJEM APARATA IN DOBAVO REAGENTOV ZA IZVAJANJE ALERGOLOŠKIH PREISKAV ZA DOBO 24 MESECEV SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice Blago • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2023
CEMM IJS -UREDITEV PROSTORA ZA MIKROSKOP TALOS Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 10. 2023
Sanacija brežine nad Seidlovo cesto LG 299272 MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto Gradnje • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2023
OBNOVA SPTE NAPRAVE DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika Blago • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 10. 2023
ODVOZ IN PREVZEM DEHIDRIRANEGA BLATA IZ ČN POSTOJNA IN ČN PIVKA JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna Storitve • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 10. 2023
Dobava oglenih in partikulatnih filtrov ter filter papirja FSLW za leto 2024 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe:
Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica Gradnje • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2023
Posodobitev sistema obdelave tehnoloških vod na terminalu za tekoče tovore - izdelava PZI dokumentacije, revizija obstoječega Elaborata eksplozijske ogroženosti, izdelava študije požarne varnosti LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2023
Izvedba geoloških raziskav, hidrogeološkega poročila in vodenje postopka za pridobitev vodnega dovoljenja v Stanovanjski soseski »Ob Kobiljskem potoku« v Lendavi STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 09. 2023
Sanacije občinskih cest v letu 2023 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota Gradnje • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2023
Zimsko vzdrževanje cest v občini Log - Dragomer; sezona 2023/2024 in sezona 2024/2025 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika Storitve • Datum: 20. 09. 2023 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 10. 2023
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!