JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Vzdrževanje in vzpostavitev razvojnega okolja s potrebnimi prilagoditvami in nadgradnjami za selitev aplikacije Centralna evidenca geodetskih točk na MDP okolje MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 05. 2024
REKONSTRUKCIJA LANGARJEVE VILE Z OKOLICO MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 05. 2024
Dozidava in rekonstrukcija objekta telovadnice OŠ Hruševec Šentjur OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 05. 2024
GRADNJA ZUNANJEGA DVIGALA ZA POTREBE GIBALNO OVIRANIH OSEB, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA, Strossmayerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
Vzdrževalna dela na Jožefovem jašku - II - ponovitev postopka OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 05. 2024
Celovita obnova Prešernove domačije v Vrbi MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
Prenova objekta na Kidričevi ulici 11 v Novi Gorici MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Prevzem in obdelavo ločeno zbranih frakcij odpadkov za Komunalo Sevnica JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 04. 2024
Prevoz šolskih otrok v Občini Rogaška Slatina za šolska leta 2024/25, 2025/26 in 2026/27 OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 05. 2024
Storitve tiska 2024-2028 v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Abdominalni material (ponovitev) SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici Blago • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 05. 2024
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 05. 2024
Izvedba projektiranja in gradnja trenažnega in simulacijskega centra ter skladiščnih objektov z zunanjo ureditvijo v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 05. 2024
Izvedba agromelioracijskih del na komasacijskem območju Smlednik OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 14. 05. 2024
RECEPCIJA RDEČA DVORANA RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 05. 2024
Obnova primarnega vodovoda Partizanska cesta Rz Pesje v Velenju - zamenjava dotrajanega AC cevovoda KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 05. 2024
Izvajanje storitev beljenja ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 13. 05. 2024
Izdelava idejnih rešitev (IDR) za umestitev batnih motorjev TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 05. 2024
Obnova cestišča lokalne ceste Brezovica - Hrastovlje od stacionaže KM 0,7+00 do KM 1,4+00 MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 05. 2024
Zamenjava UPS, usmernika ter AKU baterij Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 04. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 05. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!