JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Asfaltiranje odseka ceste JP 878 891 Totovnik - meja med občinama - Plešivec ter sanacija odseka ceste JP 953281 Cesta na griču MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje Gradnje • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 07. 2024
Izdelava projektne dokumentacije v fazi (DPP, DGD in PZI) s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja z LČN za spodnji in zgornji Črni Kal s hišnimi priključki Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 08. 2024
Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na satelitskih posnetkih visoke ločljivosti MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 07. 2024
Vzpostavitev sistema za izvajanje meritev hitrosti – ponovljeni postopek OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 07. 2024
Dobavo pitne vode iz javnega vodovoda za leto 2025 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zavarovanje helikopterjev, št. 430-419/2024 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 08. 2024
LABORATORIJSKE PREISKAVE IN OSTALE STORITVE ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
PREGLEDI GASILNIKOV TER PREGLEDI IN PREIZKUSI HIDRANTNEGA OMREŽJA DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 20. 08. 2024
Dobava EMERSON rezervnih delov za TCV2886A NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Blago • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Sanacija na območju ceste LC464051 Frankolovo-Socka (II. faza) OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik Gradnje • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 07. 2024
C-9/24; Preureditev obstoječih signalnovarnostnih naprav v okviru umestitve podhoda na železniški postaji Ponikva MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Hajdrihova ulica 2A, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
Obnova javne infrastrukture za Petrovče vrt – 1. faza - ponovljeni postopek OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec Gradnje • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 07. 2024
Izvedba razreza kovinskega odpada v zgradbi za dekontaminacijo (DB) NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 07. 2024
Zamenjava sornikov vpetja ročice in vpetja obeh cilindrov, dobava novih ter obnova obstoječih hidravličnih cilindrov na rotobagerju LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 08. 2024
Vzdrževanje radiološke opreme II SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 08. 2024
RRI projekt: Oborožitveni kombinirani brezpilotni letalni sistem - OK-BLS 8/9. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe:
NABAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA TER VODOMEROV JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur Blago • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 07. 2024
Sterilni materiali za injiciranje drog NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 09. 2024
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in sodelovanje v postopku pridobitve GD MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 07. 2024
Zagotovitev prevozov šolskih otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Koper za šolsko leto 2024/2025 MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 9. 07. 2024 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 07. 2024
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!