JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2003-2025 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 09. 2022
IZVAJANJU PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI POSTOJNA V OBDOBJU OD 2022 DO 2026 OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Storitve • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 09. 2022
MEDICINSKA OPREMA ZA VZE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 09. 2022
DOKUP OPREME ZA ROLE 2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 09. 2022
Dinamični nabavni sistem za izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del ter storitev inženirjev in arhitektov Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj Gradnje • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 09. 2022
Okoljsko manj obremenjujoče čiščenje poslovnih in drugih prostorov 2022-2024 v Radovljici Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19, 4000 Kranj Storitve • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 08. 2022
Zapora planinske poti in postavitev lesenih pregrad ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 08. 2022
Dobava in montaža dializnih ležalnikov po sklopih SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 08. 2022
Poševno aerofotografiranje - test (PAF - test) MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 09. 2022
Osnovna šola Šmarjeta - rekonstrukcija, odstranitev objekta in dozidava-postopek pogajanj OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice Gradnje • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe:
Vzdrževanje SAP licenc in nabava SAP RE licenc SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 08. 2022
D-173/22; Gradbena dela za prestavitev UNP, totema, izveska in zastav na BS Petrol Trebnje MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 08. 2022
PREPLASTITEV LC 401013 ROVTE-MARTINJ VRH-JESENOVEC OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki Gradnje • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 08. 2022
Prestavitev železniškega postajališča Frankovci na glavni progi št. 44 Ormož-Središče-d.m. in ureditev dostopne ceste do NPr Frankovci 2 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 08. 2022
Nakup osebnih vozil na električni pogon GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 08. 2022
Izvedba popravil po sanaciji dveh atrijev na Ljubljanski cesti 4 b-k v stanovanjski soseski Perovo Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 29. 08. 2022
Zazidava na Podgorski cesti MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Gradnje • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 08. 2022
Informacijska podpora za multidisciplinarne konzilije UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 08. 2022
Sanacija masivnega mostu preko grape v km 77+876 na progi št. 34 Maribor - Prevalje - d. m. Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 08. 2022
Dobava kamenih agregatov Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem Blago • Datum: 9. 08. 2022 • Rok za oddajo ponudbe: 31. 08. 2022
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!