JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA JAVNIH POTEH V OBČINI SEMIČ V SEZONI 2021/2022 OBČINA SEMIČ, Štefanov trg 9, 8333 Semič Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2021
Zimsko vzdrževanje cest - sklop Dole Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 09. 2021
DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 10. 2021
Okoljsko manj obremenjujoča sanacija ogrevalno hladilnega sistema GFU (Generalni finančni urad) MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 10. 2021
Varovanje ljudi in premoženja na Kolodvorski 2 in Tavčarjevi 17 v Ljubljani RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2021
ARMIRANOBETONSKA OHIŠJA KOMPAKTNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2021
D-104/21; Izdelava okoljskega poročila za obvozno cesto Ribnica MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2021
A-180/21: Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka Žihovo selo MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2021
Sukcesivna dobava fitofarmacevtskih sredstev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2021
Dobava osebne varovalne opreme Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj Blago • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 09. 2021
Izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter varstva pred požarom (VPP) UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor Storitve • Datum: 20. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 28. 09. 2021
Sanacija kopalnic in sanitarnih prostorov v zavodih za prestajanje kazni zapora MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2021
Vzdrževanje namenskega sistema za izvajanje podatkovnih zbirk Oracle ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 10. 2021
Naročilo dobave in vgradnje UPS-a in baterije za napajanje protipožarne grafične postaje NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 09. 2021
Nakup LED video stene za TV studio v RC RTV Maribor RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 10. 2021
Gradnja komunalne infrastrukture za degradirano območje Garant Polzela OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela Gradnje • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Obnova ceste Ljubija Završe Maks Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje Gradnje • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 1. 10. 2021
A-183/21; Sanacija vozišča G2-111/373 Ruda-Valeta, od km 1,195 do km 2,297 in G2-111/773 Ruda - Valeta od km 0,440 do km 2,324 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 10. 2021
Dobava hidravličnega vitla (ponovitev) ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica Blago • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 27. 09. 2021
Rekonstrukcija cest v naseljih Koprivnik in Gorjuše - odsek št. 1 OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica Gradnje • Datum: 17. 09. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!