JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Storitev receptorske službe v prostorih naročnika na naslovu Stegne 7, Ljubljana, 1. nadstropje poslovne stavbe AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 20. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 10. 11. 2021
Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Gradnje • Datum: 20. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 11. 2021
Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz Mestne občine Ptuj v osnovne šole MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 11. 2021
Nakup biokemično-imunokemijskega analiznega sistema s sistemom za proizvodnjo demineralizirane vode ter potrošnim materialom za obdobje petih (5) let ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO, Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož - Portorose Blago • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 11. 2021
Sukcesivna dobava konvencionalnih, ekoloških in živil iz shem kakovosti v letu 2022 OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem Blago • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 11. 2021
Dokončanje obnovitvenih del JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje Gradnje • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 11. 2021
Prevzem odpadkov Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj Storitve • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 11. 2021
Vzdrževanje in nadgradnje aplikacij MIZŠ za VIZ MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 11. 2021
Odstranitev gradbenih odpadkov MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 25. 10. 2021
Izvedba GOI del ter dobava in montaža urbane opreme za projekt »Ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru« MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Gradnje • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Razklad in razvoz novih tirnic 2022 Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 11. 2021
A-187/21; Sanacija vozišča na cesti R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta, od km 2,400 do km 4,026 z dograditvijo hodnika za pešce in novega cestnega priključka MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 11. 2021
Vzdrževanje informacijskega sistema GemaLogic za obračunavanje porabe električne energije vleke vlakov in kontrola porabe električne energije na ključnih odjemnih mestih SŽ Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Ureditev parka ob mostu Jarše ob Kamniški Bistrici - urbana oprema OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale Blago • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 11. 2021
DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož Blago • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 11. 2021
Ureditev obračališča in novega parkirišča na Oljčni poti ob osnovni šoli OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano Gradnje • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 8. 11. 2021
Podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v občini Šentrupert OBČINA ŠENTRUPERT, Šentrupert 5, 8232 Šentrupert Storitve • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
FOSAR aktivnosti v NEK med Remontom 2022 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 11. 2021
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Središče ob Dravi Telovadnica OŠ in Kulturni dom Sokolana OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi Gradnje • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 11. 2021
Odprava napak po sodbi, soseska Poljansko nabrežje v Ljubljani (Mesarska 10 40) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 19. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 11. 2021
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!