JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Dobava distribucijskih transformatorjev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 11. 2021
Dobave operacijsko potrošnega materiala in potrošnega materiala za AR SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 11. 2021
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnega objekta na sedežu Ministrstva za obrambo RS MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 11. 2021
Izdelava idejne zasnove za novi bazen v Krškem OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 11. 2021
Gradnja izvennivojskega dostopa in ureditev peronske infrastrukture na železniški postaji Šmartno ob Paki OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki Gradnje • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 11. 2021
IZVEDBA STORITEV FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA za Javni zavod Ljubljanski grad Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 17. 11. 2021
Izvajanje storitev tiskanja kuvertiranja in distribucije statističnega gradiva VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 30. 11. 2021
GOI dela pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in pohištvena oprema za prenovo oddelka za Kardiologijo v SBNM SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Gradnje • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 11. 2021
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL VRTEC DOMŽALE, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 24. 11. 2021
POTROŠNI MATERIAL ZA ARHIVIRANJE VZORCEV KRVI KRVODAJALCEV IN PACIENTOV UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 11. 2021
Dodatni, tretji razpis za storitve imenovanih zdravnikov, zdravnikov - članov zdravstvene komisije, zdravnikov izvedencev za ZZZS za obdobje od 2021 do 2024 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 4. 11. 2021
REDNI PREGLEDI NIZKONAPETOSTNIH IN STRELOVODNIH INŠTALACIJ ZA OBDOBJE 2021-2024 ZA SKLOP 4 (DOLENJSKO OBMOČJE) MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 11. 2021
Nakup postprodukcijskega sistema za delo z medijskimi vsebinami RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 11. 2021
NABAVA IN INSTALACIJA APARATOV ZA EKSTRAKCIJO IN APARATOV ZA PIPETIRANJE NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 11. 2021
DOBAVA, INSTALACIJA IN KVALIFIKACIJA SEKVENATORJA NASLEDNJE GENERACIJE SEKVENCIRANJA TER USPOSABLJANJE NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 22. 11. 2021
Kolektivno nezgodno zavarovanje in Kolektivno zavarovanje specialisti, drugo mnenje in zdravstveni nasvet za obdobje 2022-2024 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 11. 2021
Pogodbeni prevozi na relaciji PLC Ljubljana-Nemčija-PLC Ljubljana POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 11. 2021
Ureditev makadamskih poti v občini Šenčur za obdobje 2022 - 2025 OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur Gradnje • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 11. 2021
Modul za hitro rentgentsko spektralno kemično analizo materialov UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 11. 2021
Nakup računalniške opreme-2 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!