JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI

Naziv Naročnik Vrsta postopka Datum Rok za oddajo ponudbe
Podaljšanje licenc Micro Focus SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 11. 2021
Izvedba gradbenih del po štirih sklopih JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 9. 11. 2021
Izvedba gradbenih del po 4 sklopih JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 3. 11. 2021
UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI NAKLO V OKVIRU VZPOSTAVITVE KOLESARSKE TRASE »KRANJ NAKLO ZADRAGA« OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo Gradnje • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 11. 11. 2021
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SVZ Hrastovec Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah Storitve • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 16. 11. 2021
Dobava pogonskega goriva ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK, Novi dom 11, 1430 Hrastnik Blago • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 2. 11. 2021
Odprava napak po pravnomočni sodbi, soseska Dragomelj STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 26. 11. 2021
Storitve vzdrževanja aplikativne programske opreme KE3 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
MORS 275/2021-PSPb; Tekoče vzdrževanje programskega produkta FORM.NET MORS, MRVL MO v letih 2022, 2023 in 2024 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
Dobava vozila karavan SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica Blago • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe:
DOBAVA FILTROV IN DELNA MENJAVA FILTROV NA KLIMATIH SB NOVO MESTO SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto Blago • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 12. 11. 2021
Celovita prenova dveh (2) kadrovskih stanovanj v Kopru RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 18. 11. 2021
"Dobava električne energije za obdobje januar-december 2022" NARODNA GALERIJA, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 11. 2021
DOBAVA VERIGE ZA IZNAŠALNIK ŽLINDRE IN VERIGE TER NADOMESTNIH DELOV ZA ELEVATOR JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana Blago • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 11. 2021
Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja prostorov UL FRI in objekta X z okolico UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Večna pot 113, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 15. 11. 2021
PREUREDITEV LABORATORIJA C05 INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana Gradnje • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 11. 2021
Zasnova in izvedba pilotnega programa usposabljanja za globalno rast in razvoj slovenskih izvoznih podjetij Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana Storitve • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 5. 11. 2021
UREDITEV DISPEČERSKEGA CENTRA ZA POTREBE TA LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Gradnje • Datum: 22. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 23. 11. 2021
Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v občinah Solčava, Luče, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šoštanj SAVINJA, Zavod za razvoj podeželja in turizma, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji Blago • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 11. 2021
KONTROLA KVALITETE BLAGA, TEKOČIH TOVOROV, SREDSTEV ZA PRETOVOR IN KOLIČINSKA KONTROLA NA LADJAH V PODJETJU LUKA KOPER D.D., ZA DOBO ŠTIRIH LET LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria Storitve • Datum: 21. 10. 2021 • Rok za oddajo ponudbe: 19. 11. 2021
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!