EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke • TIP Krediti za MSP • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke • TIP Krediti za raziskave • Trajanje 26. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR • TIP Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR • Trajanje 26. 03. 2021 - 1. 10. 2021 • Status Odprto
5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo • TIP OP ESPR 2014- 2020 5 2 • Trajanje 7. 02. 2019 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo • TIP OP ESPR 2014- 2020 5 • Trajanje 7. 02. 2019 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi • TIP OP ESPR 2014-2020 3 • Trajanje 19. 02. 2019 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura • TIP OP ESPR 2014-2020 2 • Trajanje 17. 08. 2018 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture • TIP OP ESPR 2014-2020 • Trajanje 7. 02. 2019 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene prijavljene pri Zavodu • TIP Delovni preizkus 2020 • Trajanje 27. 01. 2021 - 30. 10. 2021 • Status Odprto
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 • TIP PRP 2014-2020 • Trajanje 10. 07. 2020 - 31. 12. 2024 • Status Odprto
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP PRP 2014–2020 • Trajanje 20. 11. 2020 - 31. 12. 2027 • Status Odprto
2. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve • TIP 2. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve • Trajanje 22. 08. 2019 - 31. 12. 2021 • Status Odprto
VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti • TIP Vavčer za certifikate kakovosti • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
VAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke • TIP Vavčer za patente, modele, znamke • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
VAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih • TIP Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
VAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino • TIP Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
VAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb • TIP Vavčer za statusno preoblikovanje družb • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja • TIP Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva • TIP Vavčer za prenos lastništva • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
VAV 14 - Vavčer za prototipiranje • TIP Vavčer za prototipiranje • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!