EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 • TIP Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 • Trajanje 22. 03. 2024 - 25. 11. 2024 • Status Odprto
JR IPCEI ME NOO • TIP JR IPCEI ME NOO • Trajanje 15. 03. 2024 - 15. 05. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ • TIP Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ • Trajanje 15. 03. 2024 - 15. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2024 (JPR-Romi-2024) • TIP Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2024 (JPR-Romi-2024) • Trajanje 8. 03. 2024 - 8. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji za leto 2024 (JPR-SLOA-2024) • TIP Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji za leto 2024 (JPR-SLOA-2024) • Trajanje 8. 03. 2024 - 8. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih • TIP Javni razpis za razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih • Trajanje 8. 03. 2024 - 5. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (2024-2026) ter za strateško partnerstvo na področju humanitarne pomoči (2024-2028) • TIP Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (2024-2026) ter za strateško partnerstvo na področju humanitarne pomoči (2024-2028) • Trajanje 8. 03. 2024 - 5. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju • TIP Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju • Trajanje 8. 03. 2024 - 16. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024 • TIP Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024 • Trajanje 8. 03. 2024 - 7. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024 • TIP Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024 • Trajanje 1. 03. 2024 - 7. 06. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024 • TIP Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024 • Trajanje 1. 03. 2024 - 7. 06. 2024 • Status Odprto
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov • TIP JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov • Trajanje 1. 03. 2024 - 22. 05. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 • TIP Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 • Trajanje 1. 03. 2024 - 10. 02. 2025 • Status Odprto
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva • TIP 30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva • Trajanje 1. 03. 2024 - 22. 05. 2024 • Status Odprto
P7K 2024 | Krizno likvidnostni kredit • TIP P7K 2024 | Krizno likvidnostni kredit • Trajanje 23. 02. 2024 - 7. 05. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 • TIP Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 • Trajanje 23. 02. 2024 - 10. 10. 2024 • Status Odprto
P7 2024 | Mikrokrediti 2024 • TIP P7 2024 | Mikrokrediti 2024 • Trajanje 16. 02. 2024 - 8. 04. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 • TIP Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 • Trajanje 2. 02. 2024 - 5. 10. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2024 • TIP Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2024 • Trajanje 30. 01. 2024 - 25. 05. 2024 • Status Odprto
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 • TIP Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 • Trajanje 19. 01. 2024 - 22. 04. 2024 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!