EU razpisi

Razpis TIP Trajanje Status
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • TIP Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) • Trajanje 17. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) • TIP Posojila za financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) • TIP Posojila • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 • TIP Mikroposojila iz sklada COVID-19 • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 • TIP RRI sklad za COVID-19 - Kredit • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) • TIP Posojila za financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
Lastniško in kvazi lastniško financiranje • TIP Financiranje • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) • TIP RRI • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke • TIP Krediti za MSP • Trajanje 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022 • Status Odprto
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke • TIP Krediti za raziskave • Trajanje 26. 03. 2021 - 31. 12. 2023 • Status Odprto
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 • TIP PRP 2014-2020 • Trajanje 10. 07. 2020 - 31. 12. 2024 • Status Odprto
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 • TIP PRP 2014–2020 • Trajanje 20. 11. 2020 - 31. 12. 2027 • Status Odprto
VAV16 | Vavčer za certifikate kakovosti/2 • TIP Vavčer za certifikate kakovosti • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke • TIP Vavčer za patente, modele, znamke • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih • TIP Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino • TIP Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb • TIP Vavčer za statusno preoblikovanje družb • Trajanje 19. 09. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja • TIP Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva • TIP Vavčer za prenos lastništva • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
REVAV 14 - Vavčer za prototipiranje • TIP Vavčer za prototipiranje • Trajanje 12. 02. 2021 - 31. 03. 2023 • Status Odprto
Ne izgubljajte časa z iskanjem razpisov - Registrirajte se na Javni Razpisi in to namesto vas naredimo mi!