Nazad na listu Prikaži vse

P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 31. 12. 2021 - 25. 03. 2022

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
Razpisana vrednost: 10.800.000,00€
Rok za prijave: 25.3.2022

Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 209/2021 z dne 31.12.2021: 
   
 2. Pridobitev P7C- 2 2021 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo
  1. korak:
  2. korak: Ustrezne finančne priloge
  3. korak: Oddaja vloge na ePortal
  Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na na ePortal Sklada.
  Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega; 
  • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje), 
  • Pooblastilo za preverjanje podatkov FURS
  • Izjava PAN EGF
  • bonitetno oceno BON-1 (ali eS.BON )
  • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA
  • podjetje, z registrirano glavno dejavnostjo H49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet, mora priložiti licenco za prevoz potnikov in dokazilo, da je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pti OZS.
 3. Več informacij o razpisu P7C-2 2021 COVID - Krediti vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse