Nazad na listu Prikaži vse

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 24. 12. 2021 - 1. 06. 2022

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpisana vrednost: 21.200.000,00€
Rok za prijave: 1.6.2022

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve in druge alineje drugega odstavka 29. členu Uredbe ter tretje do šeste alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo v skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 21.200.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih. – 1.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) – 6.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter – 14.200.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse