Nazad na listu Prikaži vse

Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2022

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 13. 09. 2022 - 18. 01. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za infrastrukturo
Razpisana vrednost: 5.120.000.000,00€
Roki za prijave: 18.1.2023

Evropska komisija je 13. septembra 2022 objavila drugi razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 (IPE 2021 - 2027) za področje prometa v višini 5,12 milijarde evrov za projekte, namenjene novi, nadgrajeni in izboljšani evropski prometni infrastrukturi.

Večina projektov, financiranih v okviru tega razpisa, bo pripomogla k povečanju trajnosti evropskega prometnega omrežja TEN-T, s čimer bo EU na poti k izpolnitvi cilja Evropskega zelenega dogovora o zmanjšanju emisij v prometu za 90 % do leta 2050.

Trajnostna, pametna in odporna infrastruktura

Razpis podpira vizijo Evropske unije o trajnostni, pametni in odporni mobilnosti. Ko si prometni sektor opomore po pandemiji COVID-19, se mora bolje razvijati in izkoristiti priložnost za nadaljnji razvoj trajnostnih načinov in tehnologij prevoza ter v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo digitalne tehnologije.

EU potrebuje učinkovit in medsebojno povezan multimodalni prometni sistem tako za potnike kot za tovor, ki vključuje cenovno ugodno železniško omrežje za visoke hitrosti, razširjeno infrastrukturo za ponovno polnjenje in polnjenje goriv za vozila brez emisij ter povečano avtomatizacijo za večjo učinkovitost in varnost.

Okvirni proračun je namenjen podpori Skupnosti infrastrukturnim projektom na jedrnem in celovitem vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) na naslednjih področjih:

  • železnice,
  • celinske plovne poti,
  • pomorska in celinska pristanišča,
  • ceste, železniško-cestni terminali in multimodalne logistične platforme,
  • večmodalna potniška vozlišča,
  • pametne in interoperabilne aplikacije za promet,
  • varno in varovano mobilnost,
  • izboljšanje odpornosti infrastrukture).

Kdo se lahko prijavi?

  • Ena ali več držav članic;
  • mednarodne organizacije, javni ali zasebni organi s sedežem v državi članici EU s soglasjem teh držav članic.

Vlagatelji morajo oddati svoj predlog v elektronski obliki preko spletnega portala za predložitev prijav za financiranje in razpise (Funding & Tender opportunities), in sicer najkasneje do 18. januarja 2023 do 17.00 po srednjeevropskem času.

 

Rok za posredovanje popolnih prijav predlogov projektov s strani zainteresiranih zunanjih prijaviteljev s sedežem v Republiki Sloveniji na Ministrstvo za infrastrukturo (pristojni direktorat in Oddelek za evropska sredstva) je 19. december 2022. 

 

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z razpisnimi pogoji in navodili Evropske komisije.

Predhodno posredovanje popolnih prijav na Ministrstvo za infrastrukturo je nujno potrebno, kajti EK/CINEA sprejema samo vloge, katerim zadevna država članica (glede na sedež prijavitelja) izda soglasje (potrdilo) k predlogu projekta. Popolni vlogi je potrebno priložiti še izpolnjeno in potrjeno izjavo prijavitelja/prijaviteljev. 

Vloge brez soglasja države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa, zato jih EK ne bo upoštevala pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Potrdilo s strani Ministrstva za infrastrukturo morajo pridobiti vsi prijavitelji, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.

  Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Finančni sektor, Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE 2022. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge, ne prejudicira pa podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse