Nepovratna sredstva - Priložnost za rast in razvoj podjetja

Nepovratna sredstva - Priložnost za rast in razvoj podjetja

Kaj so nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva so denarna vsota, dodeljena podjetju na podlagi uspešne prijave za pridobitev sredstev na razpisu oziroma na podlagi javnega obvestila.  V kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev, se sredstev ne vrača, plačevanje obresti ni potrebno. Dodeljujejo se javnim in zasebnim organizacijam, in sicer za izvajanje projektov na različnih področjih: raziskave, inovacije, izobraževanje, kmetijstvo, mobilnost, tehnologija ...

 

Kdo lahko pridobi nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo zasebnim in javnim podjetjem pa tudi posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev, ki so določeni v razpisu.

Viri nepovratnih sredstev

Razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev so lahko objavljeni na naslednjih ravneh

• Občinska/lokalna

• Državna/nacionalna

• Evropska

• Mednarodna

Občine večinoma razpisujejo razpise, namenjene razvoju lokalne skupnosti, nacionalne razpise največkrat razpisujejo:

• Ministrstva 

• Slovenski podjetniški sklad

• Eko sklad

• Drugi državni organi 

Na nacionalne razpise se lahko prijavijo samo slovenska podjetja. 

Razpisi na evropski ravni so namenjeni dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za projekte, s katerimi organizacije podpirajo ter prispevajo k uresničevanju interesov, programov in politik EU. 

Na kaj paziti pri pripravi razpisne dokumentacije

1) Projekt mora biti skladen z razpisom

Glavna dejavnost podjetja mora biti tista, v kateri se potegujete za nepovratna sredstva. Izvajati morate torej tiste projekte, ki so predmet financiranja. 

2) Zdrava finančna slika podjetja

Več možnosti za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev boste imeli, če ima podjetje: 

- Čim višjo bonitetno oceno

- Ustrezen delež kapitala

- Če so plačani vsi davki in prispevki (predpogoj za pridobitev sredstev, in sicer morajo imeti poravnane obveznosti vsi člani konzorcija)

 

Nazad na listu Prikaži vse