Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 28. 05. 2021 - 13. 07. 2021

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Razpisana vrednost: 93.000.000,00€
Rok za prijave: 13.7.2021

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki je bil objavljen dne 28. 5. 2021 v Uradnem listu RS, št. 86/2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni.

Javni razpis ni namenjen krepitvi institucionalizacije in povečevanju kapacitet, temveč je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije.

Na javnem razpisu bodo lahko kandidirali prijavitelji, ki so organizirani kot pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) ali dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (87.200) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupine, ki so navedene v poglavju 5. Ciljna skupina javnega razpisa.

Namenska sredstva EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 EUR.

Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2023.

ROK ZA PRIJAVO:

  1. rok: 13. 7. 2021 do 15:00 ure
  2. rok: 27. 8. 2021 do 15:00 ure

DATUM ODPIRANJA:

  1. rok: 20. 7. 2021 ob 10:00 uri
  2. rok: 3. 9. 2021 ob 10:00 uri

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Obrazci in priloge

Dodatne informacije

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«.

Vprašanja je možno posredovati:

Za 1. rok: do 2. 7. 2021

Za 2. rok: do 16. 8. 2021

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse