Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 11. 08. 2023 - 30. 09. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpisana vrednost: 731.000,00 €
Rok za prijave: 30.09.2023

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

a.) Nadomestila v morskem gospodarskem ribolovu

Predmet javnega razpisa so podpore za izplačevanje nadomestil za izpad dohodka v morskem gospodarskem ribištvu zaradi povečanja stroškov izvajanja ribolovnih aktivnosti, ki so nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je povzročila vojna agresija Rusije proti Ukrajini.

b.) Nadomestila v akvakulturi

Predmet javnega razpisa so podpore za izplačevanje nadomestil zaradi izpada dohodka zaradi povišanja cen hrane za ribe, tako pri sladkovodni akvakulturi kot tudi pri vzreji morskih rib, ki so nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je povzročila vojna agresija Rusije proti Ukrajini.

II. RAZPISANA SREDSTVA

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za izplačevanje nadomestil sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 731.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 548.250,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 182.750,00 eurov.  Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki: 

PP 230018 – ESPR 14-20-100. člen Uredbe o izvajanju ukrepov ESPR 14-20 z javnimi razpisi-EU-draginja; 

PP 230019 – ESPR 14-20-100. člen Uredbe o izvajanju ukrepov ESPR 14-20 z javnimi razpisi-slovenska udeležba-draginja.

Stopnja javne podpore je 100 odstotkov izračunane vrednosti nadomestila, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija.

INFORMACIJE O RAZPISU

INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel. 01 580 77 92, e-pošta aktrp@gov.si 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse