Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 3. 01. 2023 - 3. 04. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Razpisana vrednost: 10.000.000,00€
Roki za prijave: 3.4.2023

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS z dne 30.12.2022 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Ministrstvo med dokumenti, ki so del Vsebine objave objavlja razpisno dokumentacijo in vzorec pogodbe o sofinanciranju.

Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah,  dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacij in njenih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

Cilji javnega razpisa

Cilji javnega razpisa so trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture ter izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v (tudi na ali ob):

 • urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih,
 • plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin,
 • drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu,
 • turistične znamenitosti,
 • parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe),
 • označevalne table , oprema za podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma in oznake za usmerjanje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti,
 • sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, dostopne poti do turističnih znamenitosti,
 • razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,
 • javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode.

 

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki so neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti ter bo imela vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki bodo glede na naravo projektov usmerjena v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodobnimi digitalnimi orodij in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo.

Ciljne skupine/prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko:

 • lokalne skupnosti, ki delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali so imele po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno,
 • javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in so ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti, ali javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država in, ki na podlagi predpisa ali po pooblastilu Ministrstva za okolje in prostor vlagajo v infrastrukturo za obiskovanje naravnih vrednot ter delujejo tudi na področju turizma  - oboji zgolj v primeru, ko delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij  ali na območju občin, ki imajo po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov letno  ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno (glej opombo št. 6);
 • zveze društev, ki delujejo na področju turizma in imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih aktih ter za svoje člane in javno dobrobit urejajo javno turistično infrastrukturo, vendar zgolj za vlaganja v planinske in tematske poti.

Predvidena višina sredstev

Predvidena višina sredstev, ki je na razpolago: 10 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov, razen v primeru parkirne površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov.

Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 EUR in najvišja višina pomoči 350.000 EUR.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse