Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 29. 03. 2024 - 6. 05. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Razpisana vrednost: 19.999.875,00 €

Roki za prijave: 29. 3. - 6. 5. 2024 do 15.00

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 27/24 dne 29. 3. 2024 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (v nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (v nadaljevanju: ESS+). Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.8 »Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+)«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (v nadaljevanju: SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, in ki bodo zagotavljali povezovanje slednjih z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov SA+ se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse