Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 5. 05. 2023 - 19. 03. 2025

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Razpisana vrednost: 11.000.000,00€
Roki za prijave: 19.03.2025

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB), toplotnih črpalk (v nadaljevanju: TČ) in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote (v nadaljevanju: SS), ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Finančna sredstva v višini 11 milijonov evrov za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«.

Vlagatelji

Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Rok za prijavo

Predvidenih je pet odpiranj vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 5. 6. 2023, drugi rok je 20. 10. 2023, tretji rok je 20. 3. 2024, četrti rok je 20. 11. 2024 in skrajni rok je 20. 3. 2025.

Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva: https://www.energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Kontakt

Urad za spodbujanje zelenega prehoda

do-noo.mope@gov.si

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse