Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 29. 03. 2024 - 19. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Razpisana vrednost: 412.745,00 €

Roki za prijave: 29. 3. - 19. 4. 2024 do 12.00

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah, ki izvajajo izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: izvajalci) v letu 2024.

Cilj javnega razpisa je finančna podpora izvajalcem z namenom zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih in spremljanje zavodov pri načrtovanju števila ur izobraževalnega dela, spremljanje števila udeležencev, števila zaposlenih in drugih kapacitet ter spremljanje realizacije števila ur opravljenega izobraževalnega dela.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 412.745,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2024 znotraj ukrepa 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih na proračunski postavki 231824 – Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4133 (Tekoči transferi v javne zavode).

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse