Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JR-DŠ-UM-2024)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 29. 03. 2024 - 30. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Razpisana vrednost: 130.000,00 €

Roki za prijave: 29. 3. - 30. 4. 2024 do 23.59


1.    Naziv in sedež naročnika javnega razpisa
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2.    Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet razpisa z oznako JR-DŠ-UM-2024 je sofinanciranje delovnih štipendij, ki jih bodo prejele fizične osebe s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, ki opravljajo poklic s področja glasbenih, uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti, filma in avdiovizualne kulture ter knjige.

Delovne štipendije so namenjene zagotavljanju pogojev za ustvarjalno delo v kulturi, dvigu kompetenc in razvoju delovanja profesionalnih ustvarjalcev v kulturi ter spodbujanju aktivnosti in ustvarjalnih procesov z neposrednim vplivom na področje delovanja.

Delovne štipendije so namenjene izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu na vključno zadnji dan razpisnega roka. 

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3.    Razpisno področje
Delovne štipendije so neposredna podpora samozaposlenim v kulturi, ki opravljajo poklic z umetniškega področja glasbenih, uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti, filma in avdiovizualne kulture ter knjige. Namen delovnih štipendij je spodbujanje ustvarjalnega, raziskovalnega in razvojnega dela ter dvig kompetenc. Delovne štipendije niso namenjene podpori izvedbe projektov, ki jih že podpirajo projektni razpisi, temveč predvsem aktivnostim in procesu dela samozaposlenih v kulturi. 

Ministrstvo bo v okviru razpisa sofinanciralo delovne štipendije na podpodročjih:
-    Delovne štipendije za spodbujanje poklicnega razvoja profesionalnih ustvarjalcev v kulturi;
-    Delovne štipendije za spodbujanje razvoja umetniškega področja.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse