Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 4. 11. 2022 - 5. 01. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Razpisana vrednost: 17.576.000,00€
Roki za prijave: 5.1.2023

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Glavne aktivnosti so: priprava Kataloga kompetenc; opredelitev različnih poti usposabljanj; razvoj programov usposabljanja; pridobivanje in redno usposabljanje sodelavcev projekta; izvajanje usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev; spremljanje in evalvacija; predlogi za sistemsko umestitev rezultatov; letna mednarodna konferenca; promocija in diseminacija; vodenje projekta; zagotavljanje kakovosti.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je krepitev ustreznih pedagoško-andragoških kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti povprečno v obsegu 13 izobraževalnih dni, kar predstavlja 104 ure usposabljanj na posameznega udeleženca. Od predvidenih 13 izobraževalnih dni je namenjenih 11 dni digitalnim kompetencam in temeljnim vsebinam RIN, 1 dan kompetencam za trajnostni razvoj in 1 dan finančni pismenosti. Cilj javnega razpisa je tudi oblikovanje predloga ustrezne umestitve in vrednotenja v vseh fazah kariernega razvoja ter predlagati nove pristope nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Kdo lahko sodeluje?

Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja po standardni klasifikaciji.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 17.576.000,00 EUR z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago največ do 16.900.000,00 EUR. Pripadajoči DDV v višini do 676.000,00 EUR se bo financiral iz integralnega proračuna Republike Slovenije.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse