Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 8. 03. 2024 - 16. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Razpisana vrednost: 800.000,00 €

Roki za prijave: 8. 3. 2024 - 16. 4. 2024 do 15.00

 

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je razvojno-raziskovalni projekt na področju vključevanja generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalni proces.

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k celoviti, smotrni in učinkoviti uporabi generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih ravneh izobraževanja.

Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:

-> Preučiti vpliv generativne umetne inteligence na percepcijo in spreminjanje učenja in poučevanja z vidika različnih deležnikov.
-> Analizirati stanje in potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov za smotrno in učinkovito uporabo generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalnem procesu v Sloveniji.
-> Zasnovati, preizkusiti in pripraviti smernice za smotrno in učinkovito uporabo generativne umetne inteligence za sodobno učenje učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter poučevanje in učenje učencev, dijakov in študentov ter odraslih na vseh ravneh izobraževanja (z vsaj 50 vzgojitelji, učitelji in drugimi strokovnimi delavci).
-> Pripraviti celovite primere specifične uporabe generativne umetne inteligence za učenje in poučevanje.
-> Diseminirati smernice za smotrno in učinkovito uporabo generativne umetne inteligence in primere specifične uporabe generativne umetne inteligence za učenje in poučevanje.
Razviti predlog dolgoročne vizije za vključevanje generativne umetne inteligence v izobraževalni sistem.

Kdo lahko sodeluje?
Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi ter vzgojno-izobraževalni zavodi.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 800.000,00 EUR.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse