Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 3. 03. 2023 - 24. 04. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Razpisana vrednost: 5.000.000,00€
Roki za prijave: 24.4.2023

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar s kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Skupna višina sredstev: 5.000.000 EUR

Max. višina kredita na vlogo: 25.000 EUR (možnost prijave z 2 vlogama)

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 28/2023 z dne 3.3.2023:
 1. Pridobitev P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023
  • 1. korak:
   • Vloga za financiranje P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI – dostopna na ePortalu
   • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
   • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
   • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)
   • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
  • 2. korak: Ustrezne finančne priloge
  • 3. korak: Pošiljanje vloge
   • Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na ePortal Sklada.
   • Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega:
    • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS,
    • računovodski izkazi za leto 2021, skladno z javno objavljenimi na AJPES,
    • bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse