Nazad na listu Prikaži vse

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 27. 01. 2023 - 12. 05. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpisana vrednost: 3.000.000,00€
Roki za prijave: 12.5.2023

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Sredstva v višini 3.000.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj. 

 

Nazad na listu Prikaži vse