Nazad na listu Prikaži vse

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 30. 12. 2022 - 18. 04. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpisana vrednost: 15.000.000,00€
Roki za prijave: 14.8.2023

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve do šeste alineje drugega odstavka ter naložbe iz tretjega in četrtega odstavka  29. člena Uredbe. Naložbe iz desetega odstavka 29. člena Uredbe niso predmet tega javnega razpisa. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih.

– 300.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhne kmetije (sklop A),

– 5.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetije, razen nosilcev majhne kmetije, in naložbe nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter

– 9.700.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zadrug, zavodov in gospodarskih družb (sklop C).

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse